Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nowy oddział terenowy WORD w Lubaniu

24 stycznia 2020
Jest kolejny efekt dobrej współpracy pomiędzy samorządem województwa, powiatu oraz miasta. Wczoraj w Lubaniu otwarto nowy oddział terenowy legnickiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Starosta Lubański, Walery Czarnecki podziękował marszałkowi ...

Panel ekspercki, a dalsza realizacja projektu

24 stycznia 2020
15 stycznia br. w Lubaniu odbyło się wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli oraz spotkanie grupy eksperckiej koordynującej realizację projektu. Udział w nim wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw z Polski i z Czech.

Sudety 2030 – trwa zgłaszanie projektów

23 stycznia 2020
Powiat Lubański zaprasza podległe jednostki organizacyjne, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania własnych projektów, które mają być podstawą do utworzenia Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030.

NARADA ROCZNA LUBAŃSKIEJ POLICJI

22 stycznia 2020
W sali Rajców Starostwa Powiatowego w Lubaniu odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. W naradzie wziął udział Komendant Wojewódzki Policji, nadinspektor Tomasz Trawiński oraz Starosta Lubański, Walery Czarnecki.

Powiatowy budżet na 2020 rok

14 stycznia 2020
Najważniejszym punktem ostatniej w 2019 roku sesji rady powiatu lubańskiego było przyjęcie budżetu na rok 2020, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i przyjęty przez radnych.

Sportowe nagrody Starosty

10 stycznia 2020
Przed nami piąta już edycja sportowych wyróżnień dla sportowców z terenu Powiatu Lubańskiego. Starosta Lubański, zaprasza do składania wniosków o przyznanie dla zawodników i trenerów nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2019.

Mickiewicz w zacnym gronie

2 stycznia 2020
Boże Narodzenie to jedna z najważniejszych uroczystości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Im. Adama Mickiewicza. W szkolnej auli świętowano również dzień patrona szkoły, a także wstąpienie placówki do Klubu Przodujących Szkół.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik