Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Wybrano laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019

31 stycznia 2020
Powiaty: augustowski, ostródzki, kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Bolesławiec i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. Związek Powiatów Polskich wybrał po raz kolejny najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy.

Komisja wojskowa: czy jest obowiązkowa?

30 stycznia 2020
Kwalifikacja wojskowa 2020 rozpocznie się już w lutym. W naszym powiecie rozpoczyna się 03 lutego br., a potrwa do 13 lutego 2020 roku. Na terenie Powiatu Lubańskiego obejmie blisko 300 osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2001 roku.

Nowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

28 stycznia 2020
Przepisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych szczegółowo określają sposób powołania, zadania oraz finansowanie powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Powołano jej nowy skład

Nowy oddział terenowy WORD w Lubaniu

24 stycznia 2020
Jest kolejny efekt dobrej współpracy pomiędzy samorządem województwa, powiatu oraz miasta. Wczoraj w Lubaniu otwarto nowy oddział terenowy legnickiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Starosta Lubański, Walery Czarnecki podziękował marszałkowi ...

Panel ekspercki, a dalsza realizacja projektu

24 stycznia 2020
15 stycznia br. w Lubaniu odbyło się wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli oraz spotkanie grupy eksperckiej koordynującej realizację projektu. Udział w nim wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw z Polski i z Czech.

Sudety 2030 – trwa zgłaszanie projektów

23 stycznia 2020
Powiat Lubański zaprasza podległe jednostki organizacyjne, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania własnych projektów, które mają być podstawą do utworzenia Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030.

NARADA ROCZNA LUBAŃSKIEJ POLICJI

22 stycznia 2020
W sali Rajców Starostwa Powiatowego w Lubaniu odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. W naradzie wziął udział Komendant Wojewódzki Policji, nadinspektor Tomasz Trawiński oraz Starosta Lubański, Walery Czarnecki.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    24

Niezbędnik