Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

12 nowych pracowni dydaktycznych

01-02-2017

Powiat Lubański pozyskał ponad 342 tysiące złotych na stworzenie 12 pracowni edukacyjnych. Środki te przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz sprzętu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych.

Założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej dwóch placówek. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu powstanie dziewięć sal edukacyjnych m.in. dla dzieci autystycznych, pracownia przyrodnicza, cyfrowa, logopedyczna, terapii integracji sensorycznej, rekreacyjno-rehabilitacyjna i arteterapii oraz pracownie - cztery pory roku oraz sala doświadczania świata.

Projekt  złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i realizowany jest przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

W wyniku realizacji projektu  w okresie wakacji  w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych powstaną trzy sale edukacyjne – pracownie geograficzna i chemiczna oraz sala doświadczeń do diagnozy uczniów i relaksacji.

- Projekt ten skierowany jest dla ponad stu uczniów z naszych placówek. Z nowo powstałych sal oraz ich wyposażenia korzystać będą wychowankowie oraz nauczyciele w obu placówkach. Łączny koszt planowanych inwestycji to 342.367,35 złotych, z czego wkład własny Powiatu Lubańskiego to 15%, czyli 51.355,10 złotych – mówi Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

Jak podkreśla Walery Czarnecki, jest to sukces osiągnięty dzięki współpracy Powiatowego Centrum Edukacyjnego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych. Dzięki tym działaniom wspólnie podnoszona jest jakość kształcenia specjalnego w Powiecie Lubańskim.

Podobny projekt złożono również z myślą o uczniach ze szkół ponadgimnazjalnych. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu na pracowanie zawodowe i przedmiotowe dla 3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo w naszym powiecie. O szczegółach tego projektu poinformujemy po opublikowaniu wyników naboru.

Niezbędnik