Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

13 uchwał online

10-06-2020

Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Lubańskiego, która odbyła się z wykorzystaniem środków systemów elektronicznych. Taki tryb sesji związany jest z epidemią koronawirusa i ograniczaniem kontaktów oraz skupisk ludzkich.

Powiat Lubański, jako jeden z pierwszych samorządów przygotował i przeprowadził sesje zdalne. Podczas obrad Radni zapoznali się z informacją dotyczącą przebiegu oraz efektów powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2021 pn. „Bezpieczny Powiat Lubański” – za rok 2019. Wysłuchali również sprawozdania Starosty Lubańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r. oraz rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Przedłożone zostały również informacje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego powiatu.

Radni procedowali projekty uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2020 rok.

Przyjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera oraz realizację przez Powiat Lubański projektu pn. „Udział polskich wystawców w Targach Rolniczych Löbau 2020” w ramach Fundusz Małych Projektów (FMP) INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.

Ze względu na pamujący w kraju stan epidemii, Radni dokonali zmiany Uchwały Nr XV/140/2019 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Lubańskiego na rok 2020.

W ślad za zmianą powyższej uchwały dokonano rónież zmian:

  • Uchwały Nr XV/141/2019 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Administracji Rady Powiatu Lubańskiego na rok 2020,
  • Uchwały Nr XV/142/2019 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałej Komisji Gospodarki  Przestrzennej, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Lubańskiego na 2020 rok,
  • Uchwały Nr XV/145/2019 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałej Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Powiatu Lubańskiego na rok 2020,
  • Uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałej Komisji ds. Aktywizacji Zawodowej i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Lubańskiego na rok 2020
  • oraz Uchwały Nr XV/148/2019 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Niezbędnik