Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

3 - wspólne, niemiecko- polskie ćwiczenia straży pożarnych pn. "WIELKA WODA 2019".

03-07-2019

Nad jeziorem leśniańskim partnerzy projektu Kom(m)ando „Zur Hilfe!” / „Na Pomoc!” przeprowadzili kolejne transgraniczne ćwiczenia polskich i niemieckich służb zajmujących się ochroną ludności i mienia.

Ćwiczenia oficjalnie otworzyli wspólnie Walery Czarnecki, Landrat des Landkreises Luban - Starosta Powiatu Lubańskiego jako gospodarz oraz Dietmar Buchholz, Oberbürgermeister der Stadt Löbau / Nadburmistrz Miasta Löbau .

Powitali wspólnie uczestników i zaproszonych gości jak również nadmienili, iż to już trzecie takie wspólne ćwiczenia, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Głos zabrał również przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Saksonia 2014-2020 - Pan Krzysztof Kolanowski, który stwierdził, że jest to bardzo ciekawy projekt, w ramach którego realizowane są różne działania zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej obejmujące wspólne kursy językowe, inwestycje budowlane oraz zakup sprzętu i wyposażenia - dziś biorącego również udział w ćwiczeniach. Ma to bezpośredni wpływ na poprawę współpracy mieszkańców i instytucji z pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem służb i straży.

Następnie Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło przedstawił program ćwiczeń oraz wydał dyspozycje uczestniczącym w ćwiczeniach jednostkom straży pożarnych zarówno ze strony polskiej jak i niemieckiej. W ćwiczeniach brały udział jednostki ratownictwa medycznego, dzieci z młodzieżowej straży pożarnej, przedstawiciele innych jednostek współpracujących: Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zaproszeni goście, tłumacze.

Tematem ćwiczeń był intensywny – burzowy opad atmosferyczny, w wyniku którego następuje gwałtowny napływ wody z pól i rowów melioracyjnych.

Ćwiczenia zostały podzielone na pięć etapów:

  • Prowadzenie ewakuacji osób, zwierząt i mienia z zalanych budynków,

  • Działania ratownicze na jeziorze ,

  • Zabezpieczanie obiektów poprzez budowę wałów z worków z piaskiem, rękawów przeciw-powodziowych, itp.,

  • Pompowanie wody z obiektów ,

  • Zabezpieczenie logistyczne długotrwałych działań ratowniczych.

Celem ćwiczeń było wzmocnienie zdolności intensywnej współpracy w zakresie ochrony przed katastrofami, co przyczynia się do ograniczenia zagrożenia życia ludzkiego oraz występowania szkód materialnych wraz ze wzrostem świadomości ludności w odniesieniu do współpracy transgranicznej i poczucia wspólnoty obywatelskiej na pograniczu. Odbyło się to poprzez:

  • Sprawdzenie Planu Ratowniczego Powiatu Lubańskiego,

  • Ćwiczenia z użyciem sprzętu do działań w przypadku wystąpienia powodzi i podtopień,

  • Ćwiczenia techniki i pomoc w przypadku podtopień i powodzi ,

  • Przygotowanie sprzętu logistycznego ,

  • Ratowanie osób z akwenów wodnych.

W sumie w wydarzeniach wzięło udział ponad 160 osób. Obie strony potwierdziły, że ćwiczenia przebiegły sprawnie, a współpraca między strażakami ze straży pożarnych z Polski i Niemiec została wzmocniona i powinna być dalej kontynuowana.

Ponadto podczas ćwiczeń strażacy ze straży pożarnych z Polski i Niemiec wzięli, pod dowództwem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu mł. bryg. mgr inż. Zbigniewa Szyszło, udział w szkoleniu z obsługi nabytego w ramach projektu wyposażenia. Zaprezentowano i przeszkolono uczestników głównie z zakupionego w kwietniu br. samochodu ciężarowego do transportu materiałów (służącego w naprawie i sprzątaniu dróg po osuwiskach ziemi, elementów zniszczonych domów oraz innych ruin, elementów z zagrożonych obszarów). Została także zaprezentowana ponownie nowa łódź wraz z przyczepą podłodziową i samochód gaśniczy, które zakupiono w ramach projektu. Przeszkolono zatem przedstawicieli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Lubania oraz przedstawicieli wszystkich OSP z terenu Powiatu Lubańskiego a ze strony niemieckiej udział wzięło 30 uczestników.

Ćwiczenia zakończyła konferencja podsumowująca w trakcie której odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu.

Niezbędnik