Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

5 milionów złotych na ochronę dolnośląskich zabytków

16-07-2021

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął dziś jednogłośnie uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Pieniądze będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie całego regionu. Dzięki tym środkom dofinansowanych zostanie wiele inwestycji w Powiecie Lubańskim m.in. w Leśnej, Grabiszycach, Świeciu, Lubaniu, Zarębie, Olszynie czy Nawojowie Łużyckim. 

- Liczba wniosków o dotacje, jakie trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego rośnie z każdym rokiem. Na samym początku wpływało ich rocznie zaledwie kilkanaście, obecnie mamy ich około 300. Rosnące zainteresowanie naszym wsparciem finansowym świadczy o wzrastającej świadomości tego jak wielką wartość w utrzymywaniu naszego dziedzictwa kulturowego mają obiekty historyczne – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Nabór wniosków trwał od 15 do 28 czerwca. W tym czasie złożono ich 308 na łączną kwotę oczekiwanych dotacji przekraczającą 39 miliony złotych. Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków, a dofinansowanie trafi ostatecznie do 93 wnioskodawców.

O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

W latach 2016-2020, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych.

- Zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Z dumą pokazujemy odwiedzającym nas gościom liczne zamki, pałace, muzea i inne historyczne miejsca. Dzięki naszemu programowi będziemy mogli jeszcze długo cieszyć się pięknem miejsc, które są wizytówką naszego regionu - mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Przykładowe dotacje:

  • Nawojów Łużycki, kościół pw. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków - kontynuacja prac
  • Leśna, kościół pw. Chrystusa Króla (XIV w.): remont / wzmocnienie konstrukcji ciesielskiej wieży wraz z pokryciem - nakaz PINB
  • Leśna, kościół pw. Chrystusa Króla (XIV w.): remont sklepień - awaria budowlana - kontynuacja
  • Świecie, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIV w.): fumigacja kościoła - prace ratunkowe
  • Siekierczyn, II etap remontu pokrycia dachowego wraz z renowacją i konserwacją ceglanej ściany głównej kościoła w Zarębie
  • Leśna, kamienica mieszczańska Rynek 13 (XVIII w.): konserwacja detalu architektonicznego na elewacji
  • Lubań, Konserwacja rokokowego ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy - etap I 
  • Grabiszyce, kaplica MB Różańcowej - d. Zbór Braci Czeskich (XVIII w.): opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej

LISTA DOTACJI

Niezbędnik