Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

7 uchwał online

21-05-2021

Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Lubańskiego, która odbyła się z wykorzystaniem środków systemów elektronicznych. Podczas obrad Radni zapoznali się z informacją dotyczącą przebiegu oraz efektów powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2021 pn. „Bezpieczny Powiat Lubański” – za rok 2020, zapoznali się również ze sprawozdaniem  Starosty Lubańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

Przedłożone zostały również roczne sprawozdania z działalności Komendanta Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem wystąpienia epidemii wirusa COVID 19 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zapoznano się również z informacją nt. przygotowania struktur powiatowych do działań w sytuacjach kryzysowych oraz ocena zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu z uwzględnieniem wystąpienia epidemii.

Radni otrzymali informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu z uwzględnieniem wystąpienia epidemii wirusa COVID 19, Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego powiatu jak i informację z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Radni procedowali projekty uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2021 rok. Podjęto również uchwały:

  1. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VII/58/2019   Rady Powiatu Lubańskiego z dnia  25 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata  2019-2021 pn. „Bezpieczny Powiat Lubański”
  2. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu za 2020 rok
  3. w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku
  4. w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2020 rok.
  5. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Lubański rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Na końcu Starosta Lubański Walery Czarnecki złożył w formie pisemnej sprawozdanie z pracy Zarządu za okres od 18.03.2021 r. do 14.04.2021 r. oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Lubańskiego za miesiąc marzec i kwiecień 2021 r.

Niezbędnik