Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

02-07-2020

Na sesji 30 czerwca Rada Powiatu Lubańskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Polepszenie infrastruktury powiatu, bezpieczeństwa mieszkańców oraz dobre wyniki w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych to te aspekty, które przyczyniły się do udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.

Radni swoją decyzję podjęli po przedstawieniu informacji o podstawowych wskaźnikach wykonania powiatowego planu finansowego za miniony rok, przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Zarząd Powiatu absolutorium otrzymał jednogłośnie.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium, samorządowcy procedowali nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, informacją o stanie mienia Powiatu Lubańskiego za 2019 rok. Należy zwrócić uwagę, że budżet został zrealizowany prawie w stu procentach.

Miniony rok podsumował również Walery Czarnecki, starosta lubański. – Rok 2019 należy ocenić jako bardzo dobry pod względem poziomu realizacji zadań oraz zrównoważonego rozwoju. Uzyskanie takich wyników było możliwe dzięki pracy Zarządu, Rady Powiatu Lubańskiego, pracowników samorządowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, placówek oświatowych, służb oraz podmiotów z sektora organizacji pozarządowych – mówił Walery Czarnecki.

Równie istotnym punktem obrad była debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubańskiego. Dokument ten obejmował podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu Lubańskiego. Po zakończeniu debaty rajcowie udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

To był trudny rok, ale który udało się zakończyć nadwyżką budżetową. W imieniu Zarządu Powiatu chciałbym wszystkim radnym bardzo serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Składam serdeczne podziękowania członkom Zarządu, radnym Rady Powiatu Lubańskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego w Lubaniu, wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu. Służbom, inspekcjom i strażom, władzom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom. Osiągnięcie wymiernych rezultatów działania w ubiegłym roku było możliwe dzięki Waszemu zaangażowaniu oraz bardzo dobrej współpracy. I na koniec chciałbym życzyć Państwu,  sobie oraz wszystkim mieszkańcom naszego powiatu nadal tak zgodnej współpracy dla dobra naszej małej ojczyzny – podsumował starosta Walery Czarnecki.

Pliki do pobrania:

raport_o_stanie_powiatu_lubanskiego_za_2019_rok.pdf
Raport o stanie powiatu lubańskiego za 2019 rok

Niezbędnik