Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Beata Kempa gościła w powiecie

15-05-2019

Minister Beata Kempa odwiedziła w sobotę Lubań. Minister spotkała się z Walerym Czarneckim, starostą lubańskim. Jednym z miejsc, które zobaczyła, było Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu. Udała się również na drogę powiatowa między Zalipiem a Grabiszycami.

Jak sama przyznała, jest to miejsce nieprzypadkowe, bowiem właśnie ze środków pochodzących z rezerwy budżetu państwa zmodernizowano ten trakt. Wykonawcą prac na tym odcinku było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca. Koszt całej inwestycji przekroczył 4 mln zł. Odcinek o długości 6 kilometrów doczekał się nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz zjazdami, a efekty modernizacji mogliśmy zobaczyć podczas tej wizyty.

Jak już zostało wspomniane, 80 procent planowanej wartości zadania, kwotę 3.379.089,51 zł powiat pozyskał z rezerwy budżetu państwa natomiast pozostała część kwoty, stanowiąca 20 procent wkładu własnego, w kwocie 844.772,38 zł pochodzi z rezerwy inwestycyjnej Powiatu Lubańskiego.

Podczas spotkania Walery Czarnecki zwrócił się prośbą o wsparcie działań Powiatu Lubańskiego dotyczących dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa  budowy na terenie gmin powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”.

- Jest to inwestycja składająca się  z 12 wodowskazowych stacji pomiarowych usytuowanych w newralgicznych miejscach zlewni rzeki Kwisy, połączonych z urządzeniami generującymi komunikaty ostrzegawcze do wybranych abonentów w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Wizualizacja danych systemu byłaby ogólnie dostępna na stronie internetowej. Zachowując wysokie standardy realizowanego zadania nawiązano współpracę z IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu, co zaowocowało zawarciem stosownego porozumienia w tej sprawie. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zyskała również pozytywną opinię IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu. Straty w infrastrukturze gmin w tym okresie sięgały blisko 180 mln zł. W tej sytuacji nie stać nas na finansowanie całości przedsięwzięcia – mówił podczas spotkania Walery Czarnecki.

Starosta podkreślił, że uruchomienie Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA zlokalizowanego na terenie gmin powiatu lubańskiego stanowiło będzie kluczowy element osłony przeciwpowodziowej nie tylko dla powiatu lubańskiego. Bieg rzeki Kwisy oraz jej dorzecza przebiegają przez dwa sąsiednie powiaty – lwówecki oraz bolesławiecki, a uzyskanie informacji o dofinansowaniu zadania w formie dotacji pozwoliłoby na natychmiastowe uruchomienie odpowiedniej procedury w trybie zamówienia publicznego i rozpoczęcie budowy.

Na terenie powiatu lubańskiego brak jest zintegrowanego systemu ostrzegania przeciwpowodziowego, dającego przy tym niezbędne informacje o przebiegu fali powodziowej, dlatego też starosta poprosił o wsparcie tych działań.

Jest pomysł na wykorzystanie budynków po byłym Areszcie Śledczym w Lubaniu. Swoje koszary miałby tam mieć batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. Areszt został zlikwidowany ponad rok temu i od tego czasu stoi pusty. Pomoc w realizacji tego pomysłu zadeklarowała minister Beata Kempa podczas swojej wizyty w naszym powiecie.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik