Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Bezpieczeństwo, oświata, zdrowie

08-01-2018

Ostatni rok dla powiatu lubańskiego to czas realizacji strategicznych inwestycji, rozwoju oraz pozyskiwania dużych środków zewnętrznych na realizację ważnych zadań. Czas podsumować poszczególne działania. Co udało się zrobić w powiecie? Jakie zadania już zrealizowano, a jakie czekają na realizację?

- Rok 2017 był okresem wytężonej pracy. Dzięki współpracy z mieszkańcami, jednostkami organizacyjnymi powiatu, stowarzyszeniami oraz Radą udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji, jak i działań prospołecznych. Dlatego dziś, podsumowując trzeci już rok obecnej kadencji samorządu, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że razem zmieniamy nasz powiat – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

Na realizację projektów z zakresu oświaty, poprawy bezpieczeństwa, realizacji staży zagranicznych młodzieży, rozwinięcia e-usług oraz modernizacji dróg, powiat lubański pozyskał 12,9  mln zł z Unii Europejskiej!

Dobra infrastruktura drogowa

Priorytetem dla powiatu jest nadal troska o poprawę infrastruktury drogowej oraz polepszenie bezpieczeństwa życia mieszkańców. W ciągu trzech ostatnich lat samorząd powiatu lubańskiego wydał na inwestycje drogowe ponad 17,3 mln zł - wyremontowanych zostało blisko 28 km dróg oraz 6 mostów.

Zabiegamy o to, by w naszym powiecie drogi były bezpieczne i nowoczesne. Jest to niezwykle istotne zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających nas turystów oraz inwestorów – mówi starosta Walery Czarnecki.

I tak np. zakończona została budowa sygnalizacji świetnej wraz z przebudową części ulicy Podwale w Lubaniu.- Inwestycja została zrealizowana ze środków województwa dolnośląskiego  przy współudziale środków finansowych z budżetu powiatu oraz miasta Lubania – podkreśla W. Czarnecki. Koszt zadania wyniósł ponad 1 mln zł.

Okrągły milion kosztował również generalny remont nawierzchni ulic 7 Dywizji, Kościuszki i Leśnej w Lubaniu. Dzięki staraniom starosty i zarządu powiatu lubańskiego, została na ten cel pozyskana dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego.

W tym roku zakończona została również inwestycja za 2,5 mln zł. Tyle właśnie kosztował remont drogi powiatowej - ulicy Różanej w Lubaniu. Co warto podkreślić, 2 mln zł na ten cel powiat pozyskał z budżetu państwa.

Również w tym roku rozpoczęła się modernizacja ponad 3 km odcinka drogi powiatowej z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Wartości tej inwestycji, która opiewa na ponad 4,1 mln zł, w kwocie 2,8 mln zł pokryje dotacja.

Sporo pozytywnych zmian czeka na kierowców i pieszych także na odcinkach dróg wojewódzkich w Leśnej, Świeradowie-Zdroju oraz Platerówce. Odbudowane są drogi z Platerówki przez Leśną do Świecia i dalej w kierunku Gryfowa oraz z Krobicy do Czerniawy. Przewidywana wartość projektu to ok. 10 mln euro. Długość przewidzianych do modernizacji dróg to blisko 42 km.

Informatyzacja urzędu

W tym roku dla klientów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Lubańskiego Starostwa uruchomiona została nowa elektroniczna usługa: System Wysyłania Powiadomień.

- Usługa polega na informowaniu pocztą elektroniczną lub SMS-em osoby uprawnionej do odbioru w urzędzie wydanego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu - mówi Walery Czarnecki.

Ponadto w dwóch wydziałach Starostwa Powiatowego w Lubaniu - komunikacji i geodezji - zainstalowano terminale płatnicze. Dzięki temu rozwiązaniu, na miejscu można zapłacić kartą za rejestrację pojazdów, wydanie prawa jazdy, czy korzystanie z zasobu geodezyjnego.

Opłaty związane z wydaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów można regulować za pomocą kart płatniczych bezpośrednio u pracownika wydziału zajmującego się sprawą.

- To ukłon w stronę mieszkańców, którzy mogą zapłacić kartą na miejscu, od ręki, bez konieczności chodzenia po bankach – zaznacza gospodarz powiatu.

Dla usprawnienia obsługi interesantów Wydziału Komunikacji (rejestracja pojazdów) oraz skrócenia czasu wizyty w urzędzie, istnieje również możliwość telefonicznej rezerwacji godziny. W tym celu należy dzwonić pod numer 75 64 64 338.

Powstaje również nowa platforma geodezyjna. Założeniem nowego projektu lubańskiego starostwa jest budowa internetowego portalu pozwalającego klientom urzędu na szybkie załatwienie niezbędnych formalności. Dzięki temu usprawniona zostanie obsługa, a korzystanie ze specjalistycznych geodezyjnych informacji będzie o wiele prostsze. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 2,5 mln zł.

Szansa dla młodych

Powiat lubański znalazł się na V miejscu – w kategorii „powiaty” w ogólnopolskim rankingu – Dotacje Unijne w Oświacie. Wysokość pozyskanych środków tylko w okresie 2007-2015 to blisko 14 mln zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację piętnastu projektów.

Realizowanych obecnie jest osiem projektów, następne czekają na pozytywne rozpatrzenie.  Celem  projektów jest  dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjność i efektywność szkolnictwa zawodowego. W ramach pozyskanych w mijającym roku funduszy, w nowy sprzęt dydaktyczny wyposażonych zostanie 17 pracowni edukacyjnych. Pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko  na zakup wyposażenia, ale także na modernizację  pracowni. Projektem objęte zostały trzy szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest powiat. Ponadto, mając na uwadze lepsze warunki nauki oraz pobytu dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, podjęto decyzję o realizacji projektu zakładającego doposażenie bazy dydaktycznej oraz przebudowę budynku internatu przy ulicy Kopernika 1 w Lubaniu.

- Remont budynku podyktowany został troską o bezpieczeństwo wszystkich, którzy uczęszczają do naszej placówki oraz poprawą jego funkcjonalności. Koszt prac to kwota przekraczająca 500 tys. zł,  z czego 230 tys. zł powiat pozyskał z PFRON-u  – mówi Walery Czarnecki.

Powiat pozyskuje również środki finansowe z Programu Komisji Europejskiej – Erasmus+ na realizację praktyk zagranicznych, które stanowią ogromną szansę rozwoju zawodowego młodzieży. I tak, „IT&Economy 2.0 - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”  oraz „IT&Economy 3.0” – to projekty powiatu realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Dzięki nim uczniowie wyjadą na staże zagraniczne m. in. we Włoszech i Irlandii. Szkolenia i warsztaty zagranicą to także projekt „VivaEspania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów”. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. W jego trakcie uczniowie będą mieli możliwość odbycia  praktyk w nowoczesnych hiszpańskich przedsiębiorstwach na terenie Grenady i Walencji. Uczniowie tej szkoły realizują również projekt pn.„Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizacje form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”. Projekt kierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Zakłada odbycie staży, wizyt zawodoznawczych oraz udział w obozach naukowych oraz językowych. 

Wartość wszystkich tych projektów to imponująca kwota 7,47 mln zł, przy czym pieniądze pozyskane z UE to ponad 6,7 mln  zł, a wkład własny powiatu to ponad 770 tys. zł. Wydatki na inwestycje dotyczące poprawy bazy dydaktycznej w ramach w/w zadań to 3,7 mln zł. Należy tu również docenić wkład i staranie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu w tworzenie wniosków oraz zaangażowanie szkół i placówek w ich realizację.”- mówi Starosta.

Wspólny projekt trzech powiatów

Na niwie oświaty powiat lubański, jako lider realizuje także innowacyjny projekt edukacyjny wspólnie z powiatami zgorzeleckim i bolesławieckim. Chodzi o dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy. Budżet projektu to ponad 1,4 mln zł. Jak wyjaśnia Walery Czarnecki, projekt pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)” zakłada wsparcie w nowoczesne narzędzia i metody pracy.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Powiat lubański w partnerstwie z niemieckim miastem Löbau jest w trakcie realizacji projektu pn. „Kom(m)andoZurHilfe! Na pomoc!”. W złożonym projekcie proponowane jest kompleksowe podejście do problematyki współpracy transgranicznej w zakresie ostrzegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (np. powodzi). Ciekawym pomysłem – oprócz wspólnych ćwiczeń i doposażenia jednostek straży pożarnej – jest opracowanie przewodnika z wytycznymi dot. akcji w kraju sąsiednim. W ramach tego działania wykonany został projekt Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA.

Ważne w tym wspólnym przedsięwzięciu jest stworzenie systemu transgranicznej wymiany informacji dotyczących sytuacji powodziowych. Zapewni to optymalne kierowanie działaniami sił interwencyjnych oraz system informowania ludności. Innowacje te przyczynią się do ochrony życia ludzkiego i znacznego zmniejszenia rozmiarów szkód podczas powodzi oraz w razie zaistnienia  niebezpiecznych sytuacji mających skutki transgraniczne. W ramach projektu przewidziano zakup specjalistycznego sprzętu na kwotę ponad 1,7 mln zł.

Lepsza służba zdrowia

Dzięki aktywnemu wsparciu samorządu powiatu,  lubański szpital - Łużyckie Centrum Medyczne - znalazł się jako placówka II stopnia, czyli mająca charakter ponadregionalny, na opublikowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia liście placówek ujętych w tzw. sieci szpitali.

Oznacza to, że ŁCM w Lubaniu ma zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z NFZ, a chorzy będą mogli dalej leczyć się tam za darmo. Wykaz szpitali ujętych w nowej sieci lecznictwa ma moc obowiązującą  od 1 października br. do 30 czerwca 2021 r. W naszym województwie do placówek II stopnia zakwalifikowanych zostało jedynie siedem szpitali, w tym cztery placówki powiatowe. W trosce o jakość leczenia pacjentów, samorząd powiatu lubańskiego podniósł w mijającym roku kapitał zakładowy ŁCM-u o 3 mln zł, dzięki czemu w chwili obecnej wynosi on 9,7 mln zł.

Niezbędnik