Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

BUDŻET POWIATU UCHWALONY

23-01-2019

Na ostatniej sesji rady powiatu lubańskiego, radni podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu na 2019 rok. A także uchwałę o prognozie finansowej. Budżet jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały skonstruowane w sposób realny i otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet po stronie dochodowej będzie wynosił ponad 66 mln zł a wydatkowej około 62,7 mln zł. Ustalono nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości blisko 3,3 mln zł, która przeznaczona została na rozchody z tytułu wykupu obligacji oraz spłat pożyczki i kredytu zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- Co ważne na tegoroczne inwestycje zaplanowano kwotę przekraczającą 9,5 mln zł. W budżecie zaplanowano również rezerwę na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na poziomie miliona złotych – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański. 

Jedną z największych inwestycji, która zrealizowana zostanie w tym roku będzie realizacja projektu unijnego dotyczącego rozwoju e-administracji, czyli narzędzi, które ułatwią nam życie, umożliwiając załatwianie większości urzędowych spraw bez wychodzenia z domu na kwotę przekraczającą 1,8 mln zł.

W ramach projektu przewidziano wdrożenie cyfrowego urzędu, systemu kolejkowego wraz z elektronicznym umawianiem wizyt w wydziale komunikacji, zintegrowanego systemu płatności z ePUAP, który pozwoli na wnoszenie opłat bez wizyty w banku, ujednolicenie BIP i oficjalnych stron jednostek organizacyjnych, elektroniczną platformę zakupową do przeprowadzania zakupów i przetargów, elektroniczne narzędzia do konsultacji społecznej, system do nagrywania i utrwalania sesji rady powiatu lubańskiego, programu finansowo-płacowego oraz wymianę sprzętu.

Ponadto, kwota ponad 1,5 mln zł wydatkowana zostanie na zakup sprzętu specjalistycznego dla powiatowych jednostek straży i policji.  O wszystkich zadaniach inwestycyjnych, o ich wysokości i charakterze będziemy informować na bieżąco.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik