Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Ceny energii elektrycznej – wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia

12-08-2019

Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedłuża m.in. termin na złożenie oświadczenia przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej umożliwiającego korzystanie z energii na warunkach cenowych ustalonych w 2018 r. Nowy termin ustalono na 13 sierpnia br.

Oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego zamieszczono poniżej  wiadomości.

 

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik