Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Ciągły rozwój e-usług w lubańskim starostwie

02-08-2018

Każdy z nas musi czasem załatwić coś w urzędzie. Zdajemy sobie również z tego sprawę, że wizyty w urzędzie mogły by być lepsze i krótsze. Do takiego stanu zmierza lubańskie starostwo za pomocą wprowadzenia  e-usług. Wartość projektu to kwota przekraczająca 9 milionów złotych.

Powiaty Lubański, Bolesławiecki, Lwówecki, Zgorzelecki wraz z Miastem Lubań otrzymały dofinansowanie na rozwój e-administracji, czyli narzędzi, które ułatwią nam życie, umożliwiając załatwianie większości urzędowych spraw bez wychodzenia z domu. Wartości wszystkich zadań przewidzianych do realizacji przez samorządy przekroczy 9 milionów złotych. Lubańskie starostwo otrzymało 1 milion 935 tysięcy złotych.

Rozwijanie e-administracji to skomplikowane wyzwanie. We wdrażaniu e-usług, oprócz rozwiązań technologicznych, bardzo istotne jest przeniesienie „papierowych” procedur do systemu, tak aby spełniały one wymogi formalne i aby każdy pracownik urzędu potrafił je zastosować szybko i skutecznie. Co to oznacza dla klienta urzędu?

E-karty usług, e-załatwianie spraw, e-learning, system kolejkowania w wydziałach to nowe usługi, które dostępne będą przez internet w starostwie powiatowym w Lubaniu. Projekt zakłada także ujednolicenie serwisów internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz modernizację i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Powstaną także specjalne bazy danych na potrzeby urzędu.

W chwili obecnej, w Starostwie nie funkcjonuje system pozwalający na dokonywanie płatności na platformie ePUAP i w Cyfrowym Urzędzie SP. Projekt przewiduje wdrożenie modułu, umożliwiającego dokonywanie tego rodzaju płatności. W ramach projektu przewidziano wdrożenie systemów: Finansowo-Księgowego i Płacowo-Kadrowego.

Bardzo się cieszę, że coraz więcej urzędów wdraża nowoczesne technologie. Umożliwią one mieszkańcom sprawne załatwianie spraw przez Internet, bez wychodzenia z domu – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

Wdrażanie e-usług jest trudne, a co za tym idzie - kosztowne. Dlatego projekt pn. ,,Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” zrealizowany zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne).

Sposób finansowania dla poszczególnych Partnerów kształtuje się następująco:

  • Powiat Bolesławiecki: Dofinansowanie – 1 291 907,77, Wkład własny – 227 983,73;
  • Powiat Zgorzelecki: Dofinansowanie - 1 306 247,70, Wkład własny – 230 514,30;
  • Powiat Lubański: Dofinansowanie – 1 935 471,42, Wkład własny – 341 553,78;
  • Powiat Lwówecki: Dofinansowanie – 1 365 684,37, Wkład własny – 241 003,13;
  • Miasto Lubań: Dofinansowanie – 1 800 946,94, Wkład własny – 317 814,16.

To nie pierwsze zadania prowadzone przez nasz powiat zmierzające do informatyzacji urzędu. W 2014 r. zawarto umowę z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji dotyczącej prowadzenia punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

W 2016 roku strona internetowa powiatu zyskała nową szatę graficzną oraz funkcjonalność i standardy WCAG 2.0. Nowa wersja strony jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi. Na realizację tego zadania powiat lubański otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

2017 roku dla klientów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Lubańskiego Starostwa uruchomiona została nowa elektroniczna usługa: System Wysyłania Powiadomień oraz w dwóch wydziałach Starostwa Powiatowego w Lubaniu - komunikacji i geodezji - zainstalowano terminale płatnicze. Dzięki temu rozwiązaniu, na miejscu można zapłacić kartą za rejestrację pojazdów, wydanie prawa jazdy, czy korzystanie z zasobu geodezyjnego.

W tym samym roku, dla usprawnienia obsługi interesantów Wydziału Komunikacji (rejestracja pojazdów) oraz skrócenia czasu wizyty w urzędzie, wprowadzono możliwość telefonicznej rezerwacji godziny. W tym celu należy dzwonić pod numer 75 64 64 338. Tam znajduje się również terminal płatniczy, gdzie bez prowizji można zapłacić za usługi świadczone przez urząd.

Powiat Lubański, jako jeden z dwudziestu trzech powiatów Województwa Dolnośląskiego, bierze udział w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. W ramach tego projektu powstaje nowa platforma geodezyjna, internetowy portal pozwalający klientom urzędu na szybkie załatwienie niezbędnych formalności. Dzięki temu usprawniona zostanie obsługa i dostęp do zasobów geodezyjnych będzie o wiele prostszy. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 2,5 mln zł.

Niezbędnik