Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Czas inwestycji i rozwoju

01-01-2016
Szkoły ponadgimnazjalne powiatu lubańskiego każdego roku kształcą fachowców
Szkoły ponadgimnazjalne powiatu lubańskiego każdego roku kształcą fachowców przygotowanych do...
Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu ciągle się rozwija i inwestuje w nowy sprzęt medyczny
Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu ciągle się rozwija i inwestuje w nowy sprzęt medyczny służący...
Gala Euro-SYMBOLU 2015
Podczas Gali SYMBOL 2015 Walery Czarnecki odebrał tytuł Euro-Symbolu Polskiej Samorządności 2015
Dbałość o infrastrukturę drogową to jeden z priorytetów samorządu powiatu
Droga z Lubania przez Przylasek
Walery Czarnecki
Starosta Lubański

Ostatnie lata to dla powiatu lubańskiego czas rozwoju i inwestycji. Tylko w okresie ostatnich pięciu lat pozyskano dodatkowe środki pozabudżetowe w kwocie 71,2 mln zł. Oznacza to, że finanse samorządu zwiększyły się łącznie o środki przewyższające poziom prawie 1,5 rocznego budżetu, który wynosi na początku roku ok. 52 mln zł. Nie można też pominąć blisko 16 mln zł pozyskanych z UE na realizację projektów z zakresu oświaty, służby zdrowia, aktywizacji bezrobotnych, czy promocji. I mimo wielu działań inwestycyjnych, zadłużenie powiatu spadło z 23,8 mln zł w grudniu 2010 r. do 17,77mln zł na koniec 2015 r. W ten sposób powiat przygotowuje się do absorpcji nowych środków unijnych.

Wspólnie można więcej

– Ważne jest także to, że jako powiat wspieramy gminy naszego powiatu, pomagając im w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na ich zadania własne. Mowa tu o np. zakończonym w tym roku projekcie „Multimedialne przedszkole”. Na ten cel pozyskaliśmy środki zewnętrzne na kwotę przekraczającą 1,7 mln zł – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański. Po rozliczeniu projektu przez powiat w listopadzie br. rada powiatu przekazała w formie darowizny dla 6 gmin naszego powiatu sprzęt multimedialny o wartości 155 tys. zł, trafi ł on do 16 przedszkoli z terenu powiatu. Wartość jednego zestawu to 9,5 tys. zł. W skład zestawu wchodzą tablica multimedialna, laptop, rzutnik, wizualizer, aparat fotograficzny. W bieżącym roku za pozyskaną z urzędu marszałkowskiego dotację w wysokości 70 tys. zł powiat umożliwił gminą korzystanie on-line z zasobu geodezyjno-kartograficznego. Na potrzeby gmin został zakupiony nowy serwer, na którym gromadzone są dane z bazy oraz zakupione zostało oprogramowanie umożliwiające dostęp dla wszystkich gmin powiatu wraz z serwisem. Umożliwia to gminą bieżący dostęp do zasobu, co bardzo poprawia efektywność pracy urzędów.

Infrastruktura komunikacyjna

W minionym roku, tylko na poprawę infrastruktury drogowej, samorząd przeznaczył ponad 7,57 mln zł. Pieniądze pozyskane spoza budżetu powiatu to kwota ponad 6,22 mln zł. Za środki te wykonano drogę z Lubania przez Przylasek do Zalipia o długości 13,125 km wraz z kilkudziesięciu zjazdami i chodnikiem o długości 400 m. Drogę w Mściszowie do granicy powiatu o długości 600 m, most w Stankowicach, ulice Al. Kombatantów w Lubaniu wraz z chodnikami, ul. Wesoła w Zarębie wraz z chodnikiem. Odbudowano też urządzenia odwadniające drogę powiatową Olszyna-Grodnica na długości 870 m. Daje to w sumie ponad 15 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 1,2 km chodników o powierzchni 2760 m kw. oraz jeden most. Gwoli przypomnienia, po zsumowaniu wydatków z ostatnich pięciu lat na infrastrukturę drogową wydatkowano aż 46,77 mln zł, za które wyremontowanych zostało ponad 105 km dróg, 13 mostów, kilkaset przepustów, ponad 150 km rowów odwadniających, wiele kilometrów chodników. Wydatki budżetu w tym roku na inwestycje, remont, zakupy inwestycyjne to kwota 10,7 mln zł co stanowi 16,7 % wydatków ogółem. Największą pozycją remontową była odbudowa rowów odwadniających zniszczonych przez powodzie w gminach Olszyna i Lubań na kwotę 1,5 mln zł.

W trosce o zdrowie

Dużym sukcesem powiatu, tym razem w dziedzinie polityki zdrowotnej, było w ostatnich latach pozyskanie 18 mln zł na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych (względem Urzędu Skarbowego i ZUS) po zlikwidowanym SP ZOZ. W tym celu powiat dokonał ogromnego. wysiłku finansowego, spłacając samodzielnie zobowiązania po zlikwidowanym szpitalu na kwotę 26 mln zł. Całość należności wynosiła aż 44 mln zł. Dziś szpital funkcjonuje w formie spółki prawa handlowego i radzi sobie dobrze. Przychody szpitala w latach od 2007 do 2015 wzrosły z 14 milionów złotych do 29 milionów złotych. W tym roku zakupiono nowy sprzęt do szpitala na kwotę 1,09 mln zł. w tym kolonoskop, kardiomonitory, usg, respirator oraz szereg innych urządzeń.

Szansa dla młodych

Obecnie, a także w najbliższej przyszłości priorytetem dla samorządu powiatu będzie wykorzystanie środków systemowych z Unii Europejskiej na aktywizację rynku pracy oraz wspieranie gmin w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych. - Duży nacisk położymy na kontynuację prac nad klastrem edukacyjnym we współpracy z Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości. Stanie się on narzędziem, za pomocą którego będziemy realizować kształcenie zawodowe dla potrzeb przedsiębiorców działających zarówno w strefie, jak i poza nią. Przyczyni się to również do stworzenia i zagwarantowania atrakcyjnych miejsc pracy dla uczniów, którzy skorzystają z przygotowanej dla nich oferty. Będzie to dla nich szansa na zdobycie dodatkowych, czasami bardzo wąskich specjalizacji. W tym roku doposażono przy pomocy strefy specjalistyczną pracownię w ZSP nr 2 w Lubaniu – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Powiat w nowej odsłonie

Już niebawem zakończą się prace nad nową stroną internetową lubańskiego starostwa. Strona internetowa powiatu zyska nową szatę graficzną oraz funkcjonalność. Będzie bardziej przejrzysta czytelna i przyjazna dla mieszkańców, turystów i potencjalnych inwestorów oraz dostępna dla osób niepełnosprawnych. Będzie spełniała standardy WCAG 2.0. Nowa wersja strony ma być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi. Ponadto na terenie powiatu działa już Mobilny Informator Samorządowy. MOBIS uruchomiony został przez lubańskie starostwo. Jest to aplikacja mobilna dostępna na telefony z systemem Android i iOS. Aplikacja jest narzędziem do przekazywania praktycznych informacji dla mieszkańców powiatu i turystów odwiedzających nasz powiat. Mobilna aplikacja zawiera zróżnicowane moduły tematyczne. Znajdziemy tam m. in. aktualności, komunikaty, harmonogram dyżurów aptek, ciekawe miejsca, informacje o urzędzie oraz ważne telefony.

Wyróżnienia i nagrody

Wszystkie te działania dostrzeżone zostały przez niezależnych ekspertów, co zostało potwierdzone trzykrotnym zajęciem III miejsca w Polsce w rankingu Zawiązku Powiatów Polskich w latach 2012-2014. Ponadto otrzymaliśmy tytuł urzędu przyjaznego mediom i społeczeństwu przyznawanego przez Warszawską Grupę Doradców PR. Działania powiatu uhonorowane zostały nagrodą ,,Symbol Polskiej Samorządności 2014” - ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od kilku lat przez redakcję – wydawcę „Monitora Rynkowego”, dodatku „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Monitora Biznesu” dodatku do „Rzeczpospolitej”. W maju tego roku powiat otrzymał tytuł ,,Euro-Powiat”. Certyfikaty te przyznawane są jednostkom samorządowym za osiągnięcia m.in. w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wspieranie działań edukacyjnych, rozwój samorządu, czy działania służące poprawie infrastruktury. Ponadto decyzją Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kapituły Plebiscytu, przyznano Waleremu Czarneckiemu, staroście lubańskiemu wyróżnienie „Samorządowiec 25-lecia” w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Polski Samorządowej 1990-2015. W listopadzie br. kapituła programu SYMBOL 2015, doceniając ostatnie cztery lata działalności powiatu lubańskiego, które były okresem dużego rozwoju i wielu inwestycji oraz sposoby i ilość wykorzystanych dotacji unijnych, powiat lubański uzyskał tytuł Euro-Symbolu Polskiej Samorządności 2015.

Niezbędnik