Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań

13-10-2020

Tytuł projektu: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”

Umowa o dofinansowanie nr RDPS.02.01.01-02-0033/17-00 z dnia 10.09.2019 r.

Projekt jest realizowany przez 5 partnerów: Powiat Bolesławiecki (partner wiodący) i Powiaty Lubański, Lwówecki, Zgorzelecki i Gmina Miejska Lubań. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości, pozwalających odbiorcom na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. W celu usprawnienia funkcjonowanie e-usług, przewidziano wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu wspomagania procesów decyzyjnych i zarządzania. W urzędach i jednostkach organizacyjnych wdrożone zostaną m. i. nowoczesne systemy księgowe, kadrowo-płacowe, czy EOD, kompatybilne z wdrażanymi systemami dziedzinowymi.

Głównym celem prezentowanego projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych na terenie powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i Gminy Miejskiej Lubań.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.997.219,53 zł przy czym kwota dofinansowania 85% wynosi 6.797.636,60 zł.

Sposób finansowania dla poszczególnych Partnerów kształtuje się następująco:

  • Powiat Bolesławiecki: Dofinansowanie – 1 291 907,77 zł , Wkład własny – 227 983,73 zł ;
  • Powiat Zgorzelecki: Dofinansowanie - 1 306 247,70 zł , Wkład własny – 230 514,30 zł ;
  • Powiat Lubański: Dofinansowanie – 1 935 471,42 zł , Wkład własny – 341 553,78 zł ;
  • Powiat Lwówecki: Dofinansowanie – 1 365 684,37 zł , Wkład własny – 241 003,13 zł ;
  • Miasto Lubań: Dofinansowanie – 1 800 946,94 zł , Wkład własny – 317 814,16 zł .

Okres realizacji od 15.10.2018 r. do 28.02.2021 r.

Niezbędnik