Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Decyzja zapadła, Różana do remontu

09-03-2017

To już pewne, ulica Różana w Lubaniu doczeka się w tym roku nowej nawierzchni. Na ostatniej sesji rada powiatu, wprowadziła (na mocy uchwały budżetowej) nowe zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy 2,5 kilometrowego odcinka drogiNa ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln złotych.

Podczas obrad rady przegłosowana została uchwała, która z pewnością ucieszy wszystkich użytkowników ulicy Różanej w Lubaniu. Radni zebrali się w trybie nadzwyczajnym, aby zatwierdzić zmiany w budżecie pozwalające przystąpić Powiatowemu Zarządowi Dróg w Lubaniu do przygotowania postępowań przetargowych na realizację zadania.

Nowa nawierzchnia ułożona zostanie od ulicy Głównej przez Uniegoszcz do granic miasta. Koszt inwestycji przekracza 2,5 mln zł – z czego 80% Starostwo Powiatowe pozyskało z budżetu państwa. 500.000 zł stanowiące 20% wkładu własnego na realizację zadania pochodzi z rezerwy inwestycyjnej powiatu.

Niestety promesa przyznana przez państwo nie obejmuje budowy chodnika, o który ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy ul. Różanej apelowali wielokrotnie. Dlatego też przeprowadzone zostaną rozmowy dotyczące partycypacji w kasztach gminy wiejskiej i miejskiej Lubań.

- Zdajemy sobie sprawę z konieczności budowy chodnika i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Niestety mamy ograniczone środki – mówi Walery Czarnecki, Starosta Lubański. - Dlatego też podejmiemy rozmowy z burmistrzem miasta Lubania i wójtem gminy Lubań w sprawie ewentualnego wsparcia finansowego budowy dodatkowego chodnika w ciągu ul. Różanej. Jeżeli rozmowy się nie powiodą zadanie zrealizowane zostanie w dwóch etapach a budowę chodnika przełożymy na kolejny rok

Wydatki inwestycyjne w budżecie powiatu wynoszą 12,4 mln co stanowi 21% wydatków powiatu ogółem.

Za te środki zbudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Podwale, Ratuszowej i Zgorzeleckiej w Lubaniu. Przebudowana zostanie ulica Wrocławska w Lubaniu oraz dokończona zostanie modernizacja drogi wojewódzkiej w Nawojowie Łużyckim. Ponadto przebudowany zostanie most w Leśnej, znajdujący się w ciągu drogi wojewódzkiej. Rozpocznie się również remont drogi z Siekierczyna do Nowej Karczmy, którego realizacja zaplanowana została na lata 2017-2018.

Niezbędnik