Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

DOBRY POCZĄTEK, kolejnym projektem planowanym do realizacji

03-08-2020

Powiat Lubański przymierza się do realizacji kolejnego projektu. Ma on na celu wsparcie podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z terenu Dolnego Śląska. Liderem wiodącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Podpisano już list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji projektu -  „Dobry początek”.

Dzięki jego realizacji do dolnośląskich placówek może trafić kwota 22 mln zł, a wsparciem planuje się objąć tysiąc podopiecznych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych, a także ich rodziny.

Projekt zakłada pomoc wyjątkowej, szczególnej grupie młodych ludzi, którzy nie potrafią bądź nie chcą przestrzegać norm współżycia społecznego i często wchodzą w konflikt z prawem. Dzięki realizacji tego projektu wychowankowie będą mogli zmierzyć się z tymi trudnościami, i dostaną szansę na powrót do społeczeństwa. Realizatorem zadań ujętych w projekcie będzie Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubańskiego.

Partnerami projektu na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich otoczenia są powiaty – Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Wrocławski, Zgorzelecki oraz Gmina Jelenia Góra. W realizację projektu włączyły się również instytucje kultury tj. Dolnośląskie Centrum Filmowe, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Opera Wrocławska.

Celem projektu jest ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz wsparcie procesu ich dostosowania społecznego i usamodzielniania, a także podejmowania trafnych decyzji związanych z funkcjonowaniem społecznym po zakończeniu pobytu w danym ośrodku.

Niezbędnik