Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Dotacja z PFRON-u na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku.

09-07-2019

08 lipca 2019 r. Powiat Lubański reprezentowany przez Starostę Lubańskiego – Pana Walerego Czarneckiego i Wicestarostę – Pana Konrada Rowińskiego, podpisał umowę na dofinansowanie ze środków PFRON projektu, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku.

W ramach obszaru D programu, PFRON dofinansuje zakup samochodu do łącznej wysokości 80.000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 70% sumy poniesionych kosztów tego projektu.

Na czerwcowej Radzie Powiatu Lubańskiego zwiększono wydatki majątkowe Powiatu o kwotę 162.360 zł, (80.000 zł ze środków PFRON, 82.360 zł – środki własne) celem zakupu przedmiotowego samochodu .

Nabycie fabrycznie nowego, 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w najazd oraz miejsce dla wózków inwalidzkich jest niezbędnym elementem umożliwiającym prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz leczniczo-ruchowej. Działania te są kluczowym elementem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku, dlatego tak ważne jest posiadanie niezbędnego zaplecza w formie specjalistycznego samochodu służącego do transportu osób niepełnosprawnych. Zakup samochodu znacząco wpłynie na poprawę warunków dowozu osób niepełnosprawnych, zwiększając ich bezpieczeństwo. Ponadto dodatkową zaletą z posiadania samochodu będzie możliwość wyjazdów i uczestnictwa podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku w różnego rodzaju zajęciach integracyjnych.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik