Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Drogi powiatu 2015-2018

25-09-2018

Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu lubańskiego zmodernizowano już 90 procent dróg powiatowych. Priorytetem dla powiatu jest troska o poprawę infrastruktury drogowej oraz polepszenie bezpieczeństwa życia mieszkańców. Czas podsumować te inwestycje.

Powiat zabiegał oraz wspiera realizację projektu polsko-czeskiego pn. „Drogi łączące Zamki Frydlant- Czocha”, który realizowany jest również na terenie naszego powiatu. Projekt zakłada modernizację ponad 40 kilometrów dróg wojewódzkich na naszym terenie. Wartość projektu to kwota 50 milionów złotych. Dzięki jego realizacji prawie połowa dróg wojewódzkich w powiecie lubańskim zostanie zmodernizowana.

W ciągu ostatniej kadencji samorząd powiatu lubańskiego na inwestycje drogowe przeznaczył ponad 24 miliony złotych, z czego środki zewnętrzne to kwota ponad 19 milionów złotych.

Wartość realizowanych przez powiat robót na drogach powiatowych i wojewódzkich w tej kadencji przedstawia się następująco:

 • Wartość robót drogowych na drogach powiatowych – 20.506.785,82 zł (środki własne powiatu wyniosły 5.049.854,34 złotych).
 • Wartość robót drogowych na drogach wojewódzkich, realizowanych przez powiat jako inwestora zastępczego – 3.980.730,67 zł (środki własne powiatu wyniosły 360.696 zł)

Modernizacja dróg jest niezwykle ważna zarówno dla mieszkańców, inwestorów jak i odwiedzających nas turystów. Zabiegamy o to, by w naszym powiecie drogi były bezpieczne i nowoczesne, czas przybliżyć mieszkańcom te inwestycje, które zrealizowane zostały w latach 2015-2018. Wykonaliśmy w sumie 18 inwestycji, z czego dwie są w końcowej fazie realizacji   – mówi starosta Walery Czarnecki.

 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań – Przylasek – Zalipie.
 • Termin wykonania zadania: 14.04.2015r. – 30.08.2015r.
 • Wartość prac brutto: 3 657 422,21 zł  ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 2 925 937,00 zł  ( 80% wartości zadania)
 • Wkład własny:  731 485,21 zł  (20% wartości zadania) w tym 300 000 zł udział Nadleśnictwa Świeradów
 • Inspektor nadzoru: 5 000 zł

Wykonano:

 • 8 km nowej nawierzchni
 • 48 przepustów.
 • 670 m2 chodników z kostki na terenie miasta Lubania.
 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 2273D Lubań – Bolesławiec (m. Mściszów).
 • Termin wykonania zadania: 07.04.2015-30.08.2015
 • Wartość prac brutto:  315 304,35 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 252 243,00 zł ( 80% wartości zadania)
 • Wkład własny:  63 061,35 zł (20% wartości zadania)
 • Inspektor nadzoru: 1 931 zł

Wykonano:

 • 0,6 km nowej nawierzchni
 • 6 przepustów
 1. Odbudowa mostu w Stankowicach na drodze nr 2466D
 • Termin wykonania zadania: 17.04.2015- 30.09.2015
 • Wartość prac brutto:  529 421,00 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 529 421,00 zł  ( 100% wartości zadania)
 • Wkład własny: 0,00 zł
 • Inspektor nadzoru: 5 000 zł
 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań – Przylasek – Zalipie.
 • Termin wykonania zadania: 21.08.2015 - 30.11.2015 r.
 • Wartość prac brutto: 2 447 656,31 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 1 958 125,00 zł ( 80% wartości zadania)
 • Wkład własny: 489 531,31 zł (20% wartości zadania)
 • Inspektor nadzoru: 12 300 zł

Wykonano:

 • 5,175 km nowej nawierzchni
 • 81 przepustów
 1. Odbudowa urządzeń odwadniających drogę powiatową nr 2460D Olszyna-Grodnica.
 • Termin wykonania zadania: 12.10.2015 - 04.12.2015 r.
 • Wartość prac brutto:  264 796,55  zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 211 837,00 zł( 80% wartości zadania)
 • Wkład własny: 52 959,55 zł (20% wartości zadania)
 • Inspektor nadzoru: 2 500 zł

       6.  Przebudowa dróg  powiatowych:

  -   nr 2430D - Lubań,  ul. Kombatantów wraz z chodnikami

  -   nr 2447D - Zaręba-Wesołówka wraz z chodnikiem

 • Termin wykonania zadania: 25.09.2015 - 20.11.2015 r.
 • Wartość prac brutto: 308 851,03 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 0,00 zł  
 • Wkład własny: 308 851,03 zł (100% wartości zadania)
 • Inspektor nadzoru: 2 000 zł

Wykonano:

 • 0,550 km nowej nawierzchni wraz z chodnikami
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D  Trójca – Rudzica – Włosień.
 • Termin wykonania zadania: 01.06.2016 - 31.10.2016 r.
 • Wartość prac brutto: 1 545 813,57 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 1236650,00 zł   (80% wartości zadania)
 • Wkład własny: 309163,50 zł ( 20% wartości zadania)
 • Inspektor nadzoru: 4  920 zł

Wykonano:

 • 4,3 km nowej nawierzchni
 • 48 przepustów
 1. „Remont mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2242D w Jałowcu JNI 01024384 i JNI 01024385.
 • Termin wykonania zadania: 09.09.2016 - 02.12.2016 r.
 • Wartość prac brutto: 343 496,41zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 343 496,41zł  (100% wartości zadania)
 • Wkład własny: 0,00 zł
 • Inspektor nadzoru: 4  920 zł
 1. Remont mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2476D w Grabiszycach Średnich   JNI 01024360,   JNI 01024361 i Grabiszycach Górnych JNI 01024362.
 • Termin wykonania zadania: 20.10.2016 - 09.12.2016 r.
 • Wartość prac brutto: 254 580,60zł (100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 254 580,60zł (100% wartości zadania)
 • Wkład własny: 0,00 zł
 • Inspektor nadzoru: 4  920 zł
 1. Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 na odcinku Lubań-Kościelnik oraz przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Zaręba-Lubań
 • Termin wykonania zadania: 02.08.2016 - 30.09.2016 r.
 • Wartość prac brutto: 568 265,54zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego brutto: 568 265,54zł (100% wartości zadania)
 • Wkład własny: 0,00 zł
 • Inspektor nadzoru: Zabezpieczony przez DSDIK

Wykonano:

 • 1,549 km nowej nawierzchni
 • 5 przepustów
 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Nawojów  Łużycki.
 • Termin wykonania zadania: 15.11.2016 - 16.12.2016 r.
 • Wartość prac brutto: 430 401,60 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego brutto: 430 401,60 zł (100% wartości zadania)
 • Wkład własny: 0,00 zł
 • Inspektor nadzoru: Zabezpieczony przez DSDIK

Wykonano:

 • 0,6 km nowej nawierzchni
 • 750m2 chodnika z kostki

12. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 – ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D – ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D – ul. Ratuszowa w Lubaniu oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale

 • Termin wykonania zadania: 16.03.2017 - 31.10.2017 r.
 • Wartość prac brutto: 996 883,00 zł ( 100% wartości kosztów zadania)
 • Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego brutto: 77 5493,00 zł (50% wartości zadania)
 • Wkład własny: 110 695,00 zł (25% wartości zadania)
 • Wkład Miasta Lubań: 110 695,00 zł (25% wartości zadania)
 • Inspektor nadzoru: 11 070,00 zł

Wykonano:

 • 253m2 chodników z kostki
 1. Przebudowa drogi Powiatowej nr 2273D Lubań – Bolesławiec.
 • Termin wykonania zadania: 28.04.2017 - 31.10.2017 r.
 • Wartość prac brutto: 2 508 493,12 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu Państwa brutto: 2 006 794,00 zł (80% wartości zadania)
 • Wkład własny: 501 699,12 zł (20% wartości zadania)
 • Inspektor nadzoru: 14 760, zł

Wykonano:

 • 1,96 km  nowej nawierzchni
 • 51 przepustów
 • 2580 m2 chodników z kostki na terenie miasta Lubania
 1.  Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 - ul. Leśna w miejscowości Lubań.
 • Termin wykonania zadania: 29.09.2017 - 08.12.2017 r.
 • Wartość prac brutto: 459 937,74 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego brutto: 459 937,74 zł (100% wartości zadania)
 • Wkład własny: 0,00 zł                                                                                                         
 • Inspektor nadzoru: 6 000, zł

Wykonano:

 • 0,95 km nowej nawierzchni
 1. Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 – ul. 7 Dywizji i ul. Kościuszki w miejscowości Lubań.
 • Termin wykonania zadania: 29.09.2017 - 08.12.2017 r.
 • Wartość prac brutto: 521 614,03 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego brutto: 521 614,03 zł (100% wartości zadania)
 • Wkład własny: 0,00 zł
 • Inspektor nadzoru: 12 300, zł

Wykonano:

 • 0,5 km nowej nawierzchni
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn – Nowa Karczma

W tym opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanałów technologicznych w ramach operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn – Nowa Karczma w km 3+306 - 6+606  o długości 3,3 km ”

 • Termin wykonania zadania:

- I etap do  31.10.2017 r.

- II etap do 31.10.2018 r.

 • Wartość prac brutto: 4 107 088,78 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota środków EFRROW (refundacja) brutto: 2 613 339,00 zł (63,63% wartości zadania)
 • Wkład własny: 1 493 749,78 zł
 • Inspektor nadzoru: 12 300, zł

Wykonano:

 • 3,3 km nowej nawierzchni
 • 80 m2 zatoki
 • 4700 m2 chodników z kostki
 • 2,3 km kanałów technologicznych
 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m. Lubań
 • Termin wykonania zadania: 31.10.2017 - 30.06.2018 r.
 • Wartość prac brutto: 1 003 628,76 zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego brutto: 503 628,76 zł (50,18% wartości zadania)
 • Wkład własny: 250 000, 00 zł
 • Wkład Urzędu Miasta Lubań:  250 000,00 zł
 • Inspektor nadzoru: 6 000,00 zł

Wykonano:

 • 0,5 km nowej nawierzchni
 • 1959 m2 chodnika z kostki
 • kanał technologiczny pod potrzeby ZGiUK
 1. W trakcie realizacji -  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2477D Zalipie - Grabiszyce Górne.
 • Termin wykonania zadania: 08.06.2018 - 23.11.2018 r.
 • Wartość prac brutto: 4 223 861,89zł ( 100% wartości kosztów zadań)
 • Kwota dotacji z budżetu Państwa brutto: 3 379 089,00 zł (80% wartości zadania)
 • Wkład własny: 844 772,89 zł (20% wartości zadania )                                                    
 • Inspektor nadzoru: 14 760,00 zł

W trakcie wykonywania jest:

 • 4,97 km nowej nawierzchni
 • 88 przepustów
 • 520m2 chodników z kostki.

Obecnie realizowany jest drugi etap prac na drodze powiatowej nr 2454D Siekierczyn–Nowa Karczma oraz przy przebudowie drogi powiatowej nr 2477D Zalipie-Grabiszyce Górne.

Powiat Lubański po odbiorze wyżej wskazanych zadań, podsumowując lata 2015-2018, przeprowadził inwestycje drogowe na długości 34,49 kilometrów wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej (zjazdy, chodniki, bariery ochronne itp.):

 • chodniki: 11 628m2 tj. 7 km 752 m
 • zatoki: 80 m2
 • przepusty: 327 szt.

Przeprowadzono również  remont 6 mostów oraz odbudowano (w formie betonowej) urządzenia odwadniające obustronnie drogę powiatową na długości 0,87 km.

W podane cyfry należy wliczyć inwestycje drogowe na drogach wojewódzkich wykonane w  porozumieniu z Marszałkiem Województwa  na długości  4,09 km oraz realizację inwestycji polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną. Przeprowadzono również przebudowę drogi wojewódzkiej nr 357 – ul. Wrocławska i Podwale. Długość przebudowanej drogi to 0,42 km, co daje łącznie 4,51 km zmodernizowanych dróg wojewódzkich.

Ponadto zakupiono nowy sprzęt, który trafił do Powiatowego Zarządu Dróg. Wartość inwestycji to kwota 313 tys. zł. Za te środki zakupiono m. in. dwie kosiarki, samobieżną malowarkę do pasów na drogach oraz samochód terenowy.

Niezbędnik