Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Drogi publiczne – skala dokonań

14-12-2020

Na terenie Powiatu Lubańskiego zmodernizowano już blisko 90 procent dróg powiatowych. Jednym z priorytetów jest nadal troska o poprawę infrastruktury drogowej. W ubiegłym tygodniu zakończyły się dwie kolejne inwestycje w Pobiednej oraz w Zapuście. Czas podsumować wszystkie te, które przeprowadzone zostały w latach 2014-2020.  

W tym roku zakończono kompleksową przebudowę 670-metrowego odcinka drogi w ciągu ulic Słowackiego i Kopernika w Lubaniu. Wartość inwestycji to blisko 2,6 mln zł. W ubiegłym tygodniu oddane do użytku zostały - droga powiatowa w Zapuście za prawie pół mln zł i niemal kilometrowa droga w Pobiednej za ponad 700 tys. zł.

Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu Lubańskiego. Zadania kompetencyjne w przedmiotowym zakresie w imieniu Zarządu realizuje jednostka organizacyjna powiatu –Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu (PZD). Na dzień 31 grudnia 2020 r. w zarządzie PZD znajdowało się 37 dróg o łącznej długości 180 km 820 m.

Gmina

 

Długość dróg

 

Lubań (M)

  8,135 km

Lubań (W)

50,252 km

Leśna

50,779 km

Siekierczyn

23,546 km

Platerówka

17,682 km

Olszyna

29,745 km

Świeradów - Zdrój

      0,681 km

Razem:

180 km 820 m

Długość dróg powiatu lubańskiego z podziałem na gminy. Źródło: PZD w Lubaniu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu na bieżąco realizuje zadania pozostające w kompetencjach zarządcy dróg powiatowych tj. utrzymanie dróg w sezonie letnim czy zimowym wykonując pielęgnację zieleni, sprzątanie oraz odśnieżanie zgodnie z przyjętą standaryzacją dróg.

Wykaz dróg na których prowadzone są ww. prace przedstawia się następująco:

  1. drogi zamiejskie: 156,195 km, 701916 m², 7 731 m² chodników oraz 917 zatok,
  2. drogi miejskie: 24,625 km, 142 220 m², 32 993 m² chodników oraz 1 009 zatok.

W sumie w latach 2014 – 2020 na terenie powiatu lubańskiego realizowano inwestycje drogowe o wartości 33.716.961,9 zł, w tym wartość pozyskanych środków zewnętrznych to kwota 26.805.635,3 zł. Zaś środki własne Powiatu Lubańskiego przeznaczone na realizację tych zadań wyniosły 6.911.326,6 zł. Dzięki tak szeroko zakrojonemu frontowi inwestycyjnemu zmodernizowano –

  • 57,48 kilometrów dróg,
  • 12 mostów ,
  • 1,7 kilometra - betonowych urządzeń odwadniających,
  • 11 kilometrów chodników,
  • wybudowano 1 sygnalizację świetlną w Lubaniu,
  • oraz blisko 90 kilometrów urządzeń odwadniających drogi (rowów, ścieków z kostki granitowej itp.)

Średnio rocznie powiat w w/w latach przeznaczał na drogi kwotę 5.619.493,50 zł przy udziale środków własnych w wysokości 1.151.887,77 zł.

Środki przeznaczone na inwestycje drogowe w latach 2014 – 2020. Źródło: PZD w Lubaniu.

Wykaz ww. inwestycji drogowych z podziałem na zadania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa inwestycji

Kwota (zł)

Z tego pozyskane środki zewnętrzne (zł)

Dokumentacja projektowa

 i nadzór inwestorski (zł)

Środki własne

2014 rok

Most oraz drogi powiatowe nr 2463D w Stankowicach w km7+640-10+580

- etap I wykonanie dokumentacji,
- etap II roboty budowlane,

- inspektor nadzoru

1.030.754,33

824.603,00

7.000,00

217.551,33

Wykonanie dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2463D w Stankowicach w km 7+819 i 8+076

- etap I wykonanie dokumentacji,
- etap II roboty budowlane,

- inspektor nadzoru

668.743,13

668.743,13

7.000,00

14.400,00

Odbudowa drogi powiatowej nr 2273D Lubań- Bolesławiec w km 19+690 - 22+780;27+050 - 27+400

 

2.076.839,01

1.661.471,13

7.000,00

415.368,01

Odbudowa drogi powiatowej nr 2273D Lubań – Bolesławiec w km 19+030-19+690 [powódź lipiec 2012]

366.893,38

293.514,00

-

73.379,38

Odbudowa drogi powiatowej nr 2273D Lubań- Bolesławiec w km 18+460-19+030 [powódź lipiec 2012]

355.823,13

284.658,00

-

71.165,13

Odbudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn – Nowa Karczma w km 0+000 - 1+080 i w km 3+260-3+680

989.294,00

-

-

989.294,00

Odbudowa mostu w Radostowie Średnim na drodze nr 2273D w km 22+200- powódź sierpień, wrzesień 2010,

etap I – wykonanie dokumentacji

-

-

7.380,00

-

Odbudowa konstrukcji drogowo-mostowej na drodze nr 2456D w km 1+330- powódź lipiec 2012,

etap I – wykonanie dokumentacji

-

-

7.380,00

-

Odbudowa mostu w Stankowicach na drodze nr 2466D w km 3+900 – powódź sierpień, wrzesień 2010,

etap I – wykonanie dokumentacji

-

-

7.380,00

-

Odbudowa mostu w Mściszowie w km 17+726 – powódź lipiec 2012, etap I – wykonanie dokumentacji

-

-

7.380,00

-

SUMA:

5.488.346,98  

3.732.989,26

50.520

1.781.157,85

2015 rok

Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań-Przylasek-Zalipie w km 0+600 - 8+600 [powódź czerwiec 2013 r.]

3.657.422,21

2.925.937,00

5.000,00

731.485,21

Odbudowa drogi powiatowej nr 2273D Lubań – Bolesławic w km 16+750 - 17+350 [powódź lipiec 2012 r.]

315.304,35

252.243,00

1.931,00

63.061,35

Odbudowa mostu w Stankowicach na drodze nr 2466D w km 3+900

[powódź sierpień, wrzesień 2010 r.]

529.421,00

529.421,00 zł

5.000,00

-

Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań – Przylasek-Zalipie w km 8+600 13+775

[powódź czerwiec 2013 r.]

2.447.656,31

1.958.125,00

12.300,00

489.531,31

Odbudowa urządzeń odwadniających drogę powiatową nr 2460D Olszyna - Grodnica
w km 1+480-2+350

[powódź lipiec 2013 r.]

264.796,55

211.837,00

2.500,00

52.959,55

Przebudowa dróg powiatowych:

-nr 2430D – Lubań, ul. Kombatantów w km 0+000 - 0+250,

-nr  2447D – Zaręba – Wesołówka w km 0+000 - 0+300

308.851,03

-

2.000,00

308.851,03

SUMA:

7.523.451,45

5.877.563,00

28.731,00

1.645.888,45

2016 rok

Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D Trójca – Rudzica – Włosień w km 15+716-20+016

[intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.]

1.545.813,57

1.236.650,00

4.920,00

309.163,50

Remont mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2242D w Jałowcu JNI 01024384 i JNI 01024385

[intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010 r.]

343.496,41

343.496,41

4.920,00

-

Remont mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2476D w Grabiszycach Średnich JNI 01024360, JNI 01024361 i Grabiszycach Górnych JNI 01024362

[intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010]

254.580,60

254.580,60 zł

4.920,00

-

Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 na odcinku Lubań- Kościelnik w km 2+345-2+985.

Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Zaręba – Lubań w km 19+940 - 20+840

568.265,54

568.265,54

Zabezpieczony przez DSDiK

-

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357
w m. Nawojów Łużycki w km 27+670 - 28+270

430.401,60

430.401,60 zł

Zabezpieczony przez DSDiK

-

SUMA:

3.142.557,72

2.833.394,15

14.760,00

309.163,50

2017 rok

 

Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357-ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D- ul. Zgorzelecka
i drogą gminną nr 108997D – ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska
i Podwale

 

996.883,00

Kwota dotacji
z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 775.493,00

11.070,00

110.695,00

Wkład Miasta Lubań: 110.695,00

Przebudowa drogi Powiatowej nr 2273D
w km 25+200 - 27+050 i 27+530-27+640 Lubań – Bolesławiec

2.508.493,12

2.006.794,00

14.760,00

501.699,12

Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 – ul. Leśna
w miejscowości Lubań w km 1+410 – 2+360 o długości 950 m

459.937,74

459.937,74

6.000

-

Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 – ul. 7 Dywizji i ul. Kościuszki w miejscowości Lubań w km 0+18 – 0+680 o długości 500 m

521.614,03

521.614,03

12.300,00

-

Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn – Nowa Karczma – w km 3+306 – 6+606 o długości 3,3 km

Etap I do 31.10.2017 r.

2.448.803,41

1.558.173,00

9.840,00

890.629,41

SUMA:

6.935.731,30

5.432.706,77

53.970,00

1.503.023,53

2018 rok

Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn – Nowa Karczma – w km 3+306 – 6+606 o długości 3,3 km

Etap II do 31.10.2018 r.

1.658.285,37

1.055.166,00

7.380,00

603.119,37

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400

 

1.003.628,76

Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 503.628,76

6.000,00

250.000,00

Wkład Urzędu Miasta Lubań: 250.000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2477D
w km 1+350 – 6+320 Zalipie – Grabiszyce Górne [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.]

4.223.861,89

3.379.089,00

14.760,00

518.721,61

SUMA:

6.885.776,02

5.187.883,76

28.140,00

1.371.840,98

2019/2020 rok

Przebudowa drogi powiatowej nr 2431D- ul. Kopernika- Słowackiego w miejscowości Lubań w km 0+000-0+630

2.593.608,04

2.593.608,04

23.739,00

            0

Przebudowa drogi powiatowej w Zapuście

446.479,42

446.479,42

0

0

Przebudowa drogi wojewódzkiej w Pobiednej

683.959,95

683.959,95

16.851,00

 

SUMA:

3.741.098,46

3.741.098,46

40.590,00

0

RAZEM:

33.716.961,9

26.805.635,3

216.717

6.911.326,6

 

Nazwa sprzętu

Wartość

 

Samochód Mercedes Unimog

736 770,00 zł

Oprzyrządowanie do nośnika sprzętu Unimog U400/U500

441 139,50 zł

Pług

17 527,50 zł

Piaskarko – solarka

79 950,00 zł

Pojazd typu brygadówka

57 564,00 zł

Zagęszczarka

2488,00 zł

Zamiatarka

55 805,10 zł

Pług wirnikowy - UNIMOG

49.498,00

Kosiarka

9.750,00

Renault Trafic

12.500,00

 

Razem:

 

1.462.992,10 zł

 Zakupy inwestycyjne w PZD w latach 2018 – 2020. Źródło: PZD w Lubaniu.

Władze Powiatu Lubańskiego od lat zwracały znaczącą uwagę na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu. Należy wspomnieć również o staraniach powiatu czynionych we władzach województwa dolnośląskiego, które miały na celu poprawę stanu technicznego dróg wojewódzkich położonych w granicach powiatu. Dzięki bardzo dobrej współpracy samorządów powiodła się realizacja projektu „ Drogi łączące zamki Frydlant-Czocha” o wartości ponad 50 mln zł w ramach, którego zmodernizowano na naszym terenie ok 40 km dróg wojewódzkich. W chwili obecnej trwają prace projektowe dotyczące modernizacji pozostałych dróg wojewódzkich i będą one realizowane przy wsparciu środków europejskich w latach 2022-23. W roku 2021 planowana jest modernizacja drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Pisarzowice.

Niezbędnik