Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Drugi etap prac Siekierczyn-Nowa Karczma

07-05-2018

Rozpoczął się drugi etap prac na drodze z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Przebudowany zostanie blisko półtorakilometrowy odcinek drogi.

Jak podkreśla Walery Czarnecki, środki na ten cel pozyskano w ramach programu pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt przebudowy 3,3 kilometrowego odcinka drogi został oceniony bardzo wysoko. Wśród 225 złożonych projektów, powiatowa inwestycja znalazła się na 34 miejscu. Wartość zadania to ponad 4 miliony złotych, z czego ponad 60 procent całej inwestycji pokryje dotacja

Dofinansowanie na drogi lokalne w perspektywie finansowej 2014-2020 przyznawane jest na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do wysokości 3 mln zł na beneficjenta z zastrzeżeniem, że suma kosztów kwalifikowanych operacji nie przekracza kwoty 1 miliona euro.

Postępowanie przetargowe odbyło się w formule ,,Zaprojektuj i Zbuduj” z realizacją zadnia na lata kolejne. Podstawą tego postępowania było przedstawienie oferentom planu funkcjonalno-użytkowego na podstawie, którego oferenci sporządzili ofertę przetargową. Rozwiązanie to polega na realizacji kontraktu przez wykonawcę łącznie z dokumentacją projektową.

Generalnym wykonawcą prac na przedmiotowym odcinku jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca.

 

Niezbędnik