Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Drugi etap trwa

23-07-2018

Tylko w ubiegłym roku w powiecie zmodernizowano blisko 7 kilometrów dróg, jeden most oraz wybudowano ponad 3,5 kilometry chodników. Siatka dróg w powiecie lubańskim jest stale modernizowana, a jedną z większych inwestycji jest przebudowa drogi z Siekierczyna do Nowej Karczmy.

Pierwszy etap prac objął przebudowę drogi na odcinku o długości 2,3 kilometra wraz budową chodnika oraz przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej. Małymi krokami zbliżamy się do końca generalnego remontu drogi. Wszystko idzie zgodnie z planem. Obecnie trwa drugi etap obejmujący ponad kilometrowy odcinek drogi. Przebudowywane są chodniki, a niebawem ułożone zostaną  nowe warstwy nawierzchni.

Środki na ten cel powiat pozyskał w ramach programu pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Wartość zadania, czyli przebudowy 3,3 kilometrowego odcinka drogi wyniesie ponad 4 miliony złotych, z czego ponad 60 procent całej inwestycji pokryje dotacja. Generalnym wykonawcą prac na przedmiotowym odcinku jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca. Termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony. Zakończenie prac nastąpi najpóźniej w październiku  – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Niezbędnik