Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego oraz Pracowników Służb Społecznych

21-11-2020

Dzień Pracownika Socjalnego oraz Pracowników Służb Społecznych, który przypada na 21 listopada jest okazją do wyrażenia wdzięczności za Państwa codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, która jest jedną z najważniejszych form pomocy. To jednocześnie wielka odpowiedzialność, do której potrzeba niezwykłych ludzi.

W tym wyjątkowym Dniu życzymy, by nie opuszczała Was świadomość potrzeby i ważności tych działań. Dziękujemy za trudną, odpowiedzialną, profesjonalną, ale przede wszystkim wymagającą ofiarności i zaangażowania pracę. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu osobistym oraz satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych.

Z wyrazami szacunku

HALINA BIAŁOŃ - Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego

KATARZYNA WÓJCIK - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

WALERY CZARNECKI - Starosta Lubański

 

 

Niezbędnik