Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Dzień Samorządu Terytorialnego

27-05-2021

Dokładnie 31 lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory samorządowe. Były efektem ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej 8 marca tego samego roku.

Jak zaznaczył Tadeusz Mazowiecki, zwracając się do rodaków - w tym właśnie czasie „Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć”. 

Wynik wyborów przypieczętował kierunek zmian i poszerzanie wolności obywatelskich. W jeden dzień wszystko się zmieniło i już nigdy nie było takie jak przed rokiem 1990.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe.

Przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa uchodzi do dziś za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego 30-lecia.

Przypomnijmy nazwiska osób, które kreowały powiat przez 6 kadencji samorządu powiatowego.

I KADENCJA: przewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego Jan Smreczyński, starosta Walery Czarnecki, wicestarosta Mariusz Tomiczek, sekretarz Jerzy Zieliński, skarbnik Romualda Łoziak. 

II KADENCJA: przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego Halina Białoń, starosta Lucjan Żełabowski, wicestarosta Małgorzata Gut-Twardowska, sekretarz Ryszard Pietras, skarbnik Romualda Łoziak. 

III KADENCJA: przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego Ewa Gutek, starosta Walery Czarnecki, wicestarosta Wojciech Zembik, sekretarz Jan Smreczyński, skarbnik Romualda Łoziak. 

IV KADENCJA: przewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego Kazimierz Kiljan, starosta Walery Czarnecki, wicestarosta Konrad Rowiński, sekretarzami Jan Smreczyński i później Małgorzata Zahnd, skarbnik Romualda Łoziak i później Anna Wojewoda. 

V KADENCJA: przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego Teresa Dudkiewicz-Kozań, starosta Walery Czarnecki, wicestarosta Wojciech Zembik, sekretarz Małgorzata Zahnd, skarbnik Anna Wojewoda. 

VI KADENCJA: przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego Halina Białoń, starosta Walery Czarnecki, wicestarosta Konrad Rowiński, sekretarz Małgorzata Zahnd, skarbnik Anna Wojewoda.

Skład Rady Powiatu Lubańskiego VI kadencji 2018-2023 

 •         Halina Białoń – Przewodnicząca Rady,
 •         Iwona Korzeniowska-Wojsa – Wiceprzewodnicząca Rady,
 •         Kazimierz Kiljan - Wiceprzewodniczący Rady.

Radni:

 •         Walery Czarnecki
 •         Rafał Klapetek
 •         Bartosz Łasica
 •         Adam Łobocki
 •         Zbigniew Maroń
 •         Jacek Miedziński
 •         Janusz Niekrasz
 •         Konrad Rowiński
 •         Edward Smusz
 •         Jan Surowiec
 •         Bożena Szwedko
 •         Stanisław Śnieżyk
 •         Michał Turkiewicz
 •         Wojciech Zembik

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w imieniu władz samorządowych Powiatu Lubańskiego pragniemy przekazać wyrazy szacunku i uznania wszystkim tym, którzy od 1990 roku współtworzyli lokalne samorządy, przyczyniając się do ich ciągłego rozwoju oraz ponosząc trud na rzecz budowy fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkim zaangażowanym w proces tworzenia lokalnej społeczności, samorządowcom i pracownikom samorządowym życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w pełnieniu odpowiedzialnej służby na rzecz Mieszkańców naszego powiatu. Wyrażamy nadzieję, iż Waszej pracy zawsze przyświecać będzie troska o dobro wspólne oraz  - tak ważna w kontekście obchodzonego dziś Dnia Samorządu Terytorialnego – idea samorządności.

Halina Białoń, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego

Walery Czarnecki, Starosta Lubański

Niezbędnik