Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

IMGW pomoże przy budowie sieci wodowskazów!

17-03-2017

W tym tygodniu podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy Powiatu Lubańskiego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Współpraca ta dotyczy fachowego wsparcia przy projektowaniu i budowie tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu.

Na terenie powiatu lubańskiego powstanie system wczesnego ostrzegania przed powodzią. Będzie się składał m.in. z elektronicznych punktów pomiarowych mierzących poziom wody w rzekach.

Jak podkreślił dyrektor dolnośląskiego oddziału IMGW we Wrocławiu Ryszard KosiebPan Starosta, dbając o sprawy dotyczące ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych i meteorologicznych przygotowuje koncepcję systemu monitorującego cieki wodne na terenie powiatu lubańskiego. W przypadku podniesienia stanu wód, system będzie mógł natychmiast powiadamiać służby kryzysowe oraz mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu. Mając duże doświadczenie przy budowie tego typu systemów, będziemy  wspierać i doradzać na wszystkich etapach realizacji tej inwestycji.

Wstępnie szacuje się, że rozmieszczonych zostanie 11 wodowskazów z całym oprzyrządowaniem elektronicznym dającym możliwość wglądu każdemu w poziom wody w rzekach w czasie realnym.

Wszystkie zebrane w ten sposób dane przesyłane będą drogą radiową do wydziału zarządzania kryzysowego lubańskiego starostwa oraz gmin. Bieżące wskazania urządzeń będzie też można śledzić na specjalnie stworzonej stronie internetowej.

- Jesteśmy w trakcie przygotowywania koncepcji jak i również projektu budowlanego sieci wodowskazów, który obejmie swoim zasięgiem nie tylko Kwisę, ale również jej dopływy. Szacujemy, że koszt tej inwestycji wyniesie około 700 tysięcy złotych. Środki na realizację tego zadania postaramy się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. – wyjaśnia starosta Walery Czarnecki.

Co ważne, Powiat Lubański w trakcie realizacji zadania będzie dążył do spełnienia przez stacje Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego ,,Kwisa” wymagań lokalizacyjnych, technicznych i metrycznych, określonych standardami obowiązującymi w państwowej służbie hydrologiczno-meteorologicznej regionu, realizowanej przez Oddział IMGW-PIB we Wrocławiu, pełniący państwową służbę hydrologiczno-metrologiczną.

Niezbędnik