Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Interdyscyplinarny system wsparcia – życie bez przemocy

20-09-2019

Pod takim hasłem w dniach 17-18 września odbyło się VIII Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej. Dwudniowe szkolenie w Zamku Czocha zostało zorganizowane przez Powiat Zgorzelecki i Powiat Lubański.

Od 2 lat oba powiaty ściśle ze sobą współpracują w zakresie wsparcia ofiar przemocy. Powiat Lubański uruchomił m.in. Ośrodek Wsparcia – dom dla samotnych matek z dziećmi oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Na mocy zawartego porozumienia potrzebujący mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego zostali umieszczeni w wymienionych placówkach. Słowa uznania należą się przede wszystkim  Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie obu powiatów za wzorową organizację spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele siedemnastu powiatów -   reprezentanci Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zebranych przywitali gospodarze spotkania Walery Czarnecki, Starosta Lubański oraz Ireneusz Owsik, Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego. W seminarium uczestniczyła również Marta Waniszewska, Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podczas seminarium uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w obu powiatach oraz  poznali instytucjonalny system wsparcia funkcjonującym na terenie naszego powiatu.

Odbyło się również szkolenie pn. „Zjawisko dziedziczenia przemocy i neurobiologiczne czynniki mające wpływ na występowanie zachowań agresywnych u ludzi”, które poprowadziła Dorota Wermer-Strach.

Następnie wszyscy udali się na wizyty studyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku i Ośrodku Wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Pobiednej.

Przypomnijmy w 2018 roku Powiat Lubański rozpoczął pionierską inicjatywę uruchomienia systemu instytucjonalnego wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie tj. utworzenie na terenie powiatu lubańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Obecnie Powiat Lubańskie prowadzi, w ramach zawartych porozumień, te placówki dla 9 powiatów w przypadku Ośrodka Wsparcia i dla 6 powiatów w przypadku Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik