Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Inwestycja w rozwój kształcenia zawodowego

17-11-2016
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Walery Czarnecki, Starosta Lubański

Dzisiaj (17.11 br.) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, odbyło się podpisanie umowy na realizację przez nasz powiat projektu edukacyjno-zawodowego.

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Walery Czarnecki, Starosta Lubański podpisali umowę mającą na celu umożliwienie udziału uczniów z trzech powiatów -  lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego, we wspólnym projekcie dostosowującym systemy kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy.

Projekt pn. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)” zakłada wsparcie w nowoczesne narzędzia i metody pracy dla 10 szkół – ponad 40 nauczycieli i 500 uczniów z ponadgimnazjalnych szkół regionu (powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego), co przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w tych placówkach.

- Budżet projektu to 1.481.820,00 złotych. Jest to bardzo dobra informacja dla uczniów oraz nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lubański. W ramach realizacji projektu, w każdej ze szkół zrealizowane zostaną działania edukacyjno-zawodowe w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców, działania promujące doradztwo w lokalnym środowisku. Co ważne szkoły zostaną wyposażone w sprzęt multimedialny  na potrzeby poradnictwa edukacyjno-zawodowego - podkreśla Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

W ramach projektu powstanie regionalna e-platforma doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI), dedykowana 3 grupom odbiorców: uczniom, nauczycielom przedmiotów zawodowych, doradcom edukacyjno-zawodowym oraz szkołom.

Na platformie, oprócz materiałów dydaktycznych dostępne będą również e-bazy dotyczące poszukiwanych specjalności/zawodów w regionie z ofertą - informacjami od pracodawców dot. organizacji staży, praktyk zawodowych, jak i wyszukiwarka ofert staży/praktyk czy porównywarka zawodów. Zamieszczone zostaną tam również informacje nt. planów rozwojowych przedsiębiorców regionu, w tym prognozy zatrudnieniowe dla powiatów  instytucji rynku pracy.

Niezwykle ważny dla realizacji projektu jest cykl debat o pracy z udziałem pracodawców, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i szkół. Umowę podpisali również Anna Wojewoda, Skarbnik Powiatu oraz Konrad Rowiński, członek Zarządu Powiatu Lubańskiego.

Budżet projektu to 1.481.820,00 złotych.
Projekt ma na celu wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach powiatu.

Niezbędnik