Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Inwestycja za ponad 2,5 miliona

11-05-2017

Rozpoczęła się jedna z największych inwestycji drogowych w Lubaniu. Mowa o modernizacji ulicy Różanej. Na dwukilometrowym odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia a koszt inwestycji przekroczy 2,5 mln zł. Jak potwierdza Walery Czarnecki, trakt ten wymagał już pilnego remontu.

Na początku tego tygodnia w mieście rozpoczął się remont ulicy Różanej, która na renowację czekała już od ponad roku. - Modernizacja odcinka drogi, rozciągającej się od ulicy Głównej przez Uniegoszcz do granic miasta, polegała będzie między innymi na ułożeniu nowej nawierzchni, przebudowie zjazdów na drogi gminne i posesje oraz przebudowie istniejących chodników – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Mając na uwadze fakt, że drogą tą przemieszcza się wiele pojazdów, nowo położona nawierzchnia wzmocniona będzie siatką położoną między poszczególnymi warstwami. Przebudowane zostaną przepusty znajdujące się na tym odcinku, a droga uzyska nowe odwodnienie. Zakres robót uwzględnia regulację istniejących zaworów wodociągowych, gazowych, studni kanalizacyjnych, deszczowych oraz telekomunikacyjnych.

Środki na realizację tego zadania w 80% Powiat Lubański pozyskał z budżetu państwa. Pół miliona złotych stanowiące 20% wkładu własnego na jego realizację pochodzi z rezerwy inwestycyjnej powiatu.

Generalnym wykonawcą robót na przedmiotowym odcinku jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca.

Niezbędnik