Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Kariera zawodowa – marzenia do spełnienia

10-06-2019

05 czerwca 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbyła się Powiatowa Debata zawodowa – „Kariera zawodowa – marzenia do spełnienia”. Organizatorem debaty był Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, które wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza jest realizatorem projektu – ,,Mickiewicz zawodowo”.

Budżet projektu przekracza kwotę miliona złotych z czego wkład własny Powiatu Lubańskiego to  ponad 57 tysięcy złotych. Projekt rozpoczął się 3 grudnia ubiegłego roku, a zakończy się 30 listopada 2020 roku.

To właśnie dzięki realizacji tego projektu uczniowie mają możliwość odbywania staży zawodowych, ale też biorą udział w kursach na prawo jazdy oraz wycieczkach na wyższe uczelnie.

Ponadto najzdolniejsi uczniowie w przedmiotach zawodowych otrzymują roczne stypendia naukowe.  Dzięki realizacji projektu szkoła zyska nowoczesny sprzęt komputerowy wysokiej jakości, a nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mieli możliwość  aktywnego uczestnictwa w szkoleniach zawodowych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014 – 2020, a wszystko po to aby  podnieść efektywności kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w obszarze zawodów: technik informatyk i technik ekonomista.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście z organu prowadzącego, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele pracodawców z branży ekonomicznej i informatycznej oraz uczniowie technikum. Podczas spotkania nagrodzono również laureatów konkursu pn. „PIT przez Internet”, który zorganizowany został przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Nagrody wręczone zostały przez Grażynę Markowską-Trypka, kierownika działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji Podatkowej Urzędu Skarbowego w Lubaniu oraz Aleksandrę Wojtkowiak-Odrzygóźdź, nauczycielkę przedmiotów ekonomicznych. Była to już czwarta edycja tego konkursu.

Spotkanie otworzył Konrad Rowiński, wicestarosta lubański, który odpowiadał również na pytania młodzieży. Następnie, Katarzyna Hudyma, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu,  dokonała analizy aktualnej sytuacji na lubańskim rynku pracy.

Podczas debaty dokonano analizy sześciu obszarów tj. systemu kształcenia zawodowego, lokalnego i regionalnego rynku pracy, poszukiwania pracowników, współpracy szkoły z pracodawcami, kariery edukacyjno-zawodowej, jak i losów absolwenta szkoły.

Zanim jednak doszło do analizy poszczególnych zagadnień, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat - przedstawili ofertę edukacyjną swoich szkół oraz kierunki kształcenia zawodowego. Po tej prezentacji wszyscy zgodnie stwierdzili, że szkoły w naszym powiecie podejmują kształcenie zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Uczniowie do każdego obszaru zadawali nurtujące ich pytania, a uczestniczący w debacie goście odpowiadali merytorycznie na wszystkie zagadnienia.

Debata okazała się doskonałym miejscem, podczas którego można było rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące wyboru zawodu, odnalezienia się na rynku lokalnym jako pracownik, szukania pracy, korzystania z ofert wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy. Stwierdzono również, że absolwent współczesnej szkoły zawodowej powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia oraz umiejętnością oceny swoich możliwości. W związku z powyższym szkolnictwo zawodowe powinno nie tylko przygotować absolwenta poprzez zajęcia specjalizujące do pracy na dziś, ale także przekonać go do potrzeby ciągłego zdobywania nowych umiejętności.

Przypomnijmy, że projekt Mickiewicz Zawodowo – adresowany jest 80 uczniów i uczennic, 6 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych z Technikum w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista. Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów. Projekt jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb edukacyjnych tej szkoły, jej uczniów i nauczycieli.

Jednym z priorytetów, zawartych w projekcie jest doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia absolwentów lubańskich szkół zawodowych. Ponadto realizacja działań projektowych ma przyczynić się do zwiększenia zarówno wiedzy, jak i umiejętności odnajdywania się absolwenta na rynku pracy.

Oby zdobyte dzięki udziałowi w projekcie kompetencje spowodowały zarówno wzrost konkurencyjności ucznia oraz zwiększą jego pewności siebie, kreatywność i przyczynią się do skuteczniejszego znalezienia pracy.

Niezbędnik