Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Kolejne miliony na pracownie kształcenia zawodowego

27-04-2017

 Powiat Lubański pozyskał ponad 3,7 mln  zł na stworzenie 17 pracowni edukacyjnych. Środki te przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia, sprzętu oraz modernizację pracowni kształcenia zawodowego trzech szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat.

Drugi projekt na doposażenie sal dydaktycznych,  złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jak poinformował podczas dzisiejszej sesji Walery Czarnecki - projekt zrealizowany zostanie w tym roku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Wsparcie w formie doposażenia 17 pracowni kształcenia zawodowego otrzymają Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (którego patronem jest Stefan Drzewiecki), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Autorem projektu jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

 - Budżet projektu to kwota 3.711.935,77 zł. Wkład własny, zabezpieczony w budżecie Powiatu Lubańskiego wyniesie 556.790,37 zł.  Projekt dotyczy poprawy warunków nauczania i kształcenia  zawodowego młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach pozyskanych środków zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt do 17 pracowni kształcenia zawodowego: ZSP im. S. Drzewieckiego - 10 pracowni, ZSP im. A. Mickiewicza  - 2 pracownie, ZSP im. KZL – 5 pracowni oraz zmodernizowanych zostanie 7 pracowni – mówi Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

Przewidziane zostały również fundusze na remonty w 7 pracowniach. Pierwszą z nich będzie pracownia informatyczna w Mickiewiczu. W KZL-u zaplanowano przebudowę pracowni logistycznej, spedycyjnej, obsługi reklamy, hotelarskiej, gastronomicznej obsługi konsumenta i planowania żywienia.

Projekt przeznaczony jest łącznie dla obecnych uczniów kształcenia zawodowego jak i kolejnych roczników, które będą korzystać z tej infrastruktury.

Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu pozwoli dostosować warunki edukacyjne do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, szczególnie osób niedowidzących, np. poprzez stosowanie tablic interaktywnych, pomocy wizualnych, itp. Kształcenie w nowocześnie wyposażonych pracowniach wpłynie korzystnie także na uczniów dyslektycznych poprzez wzrost oddziaływania na sferę wzrokową i słuchową.

Projekt jest też skierowany do nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach edukacyjnych, którzy będą korzystali z infrastruktury, prowadząc zajęcia dydaktyczne. Projekt jest zgodny z analizą potrzeb edukacyjnych szkół. Dzięki jego realizacji nastąpi dostosowanie warunków kształcenia zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Rezultatem projektu jest dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, uwzględniających min. standardy zawarte w podst. programowej. Działania zaplanowano we współpracy z 54 lokalnymi przedsiębiorcami – organizatorami praktyk i staży zawodowych dla uczniów.

Takie rozwiązanie będzie sprzyjać lepszemu kształceniu i łatwiejszemu odnalezieniu się uczniów na praktykach/stażach w rzeczywistym środowisku pracy.

Przypomnijmy, że podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, jaka miała miejsce 15 marca br., ogłoszono wyniki rankingu, podsumowującego wykorzystanie dotacji unijnych na oświatę. Powiat Lubański zdobył I miejsce w województwie a V w Polsce. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Lubańskiego doceniono pracę Anny Adamskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. W części uroczystej wręczono podziękowanie – za wkład w rozwój edukacji w naszym powiecie oraz pozyskiwanie funduszy unijnych.

Niezbędnik