Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Kolejne obrady online

10-08-2020

Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Lubańskiego, która odbyła się z wykorzystaniem środków systemów elektronicznych, co jest dopuszczalne ze względu na szczególne uregulowania prawne wynikające z tzw. ustaw koronowirusowych. Ostatecznie rada pojęła cztery uchwały.

Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Lubański zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Na mocy ustawy, gminy i powiaty mogą korzystać z nowego instrumentu w ramach tarczy antykryzysowej – Funduszu Inwestycji Samorządowych. Celem programu jest częściowa rekompensacja strat samorządów w ich dochodach spowodowanych wybuchem pandemii.

W ramach tych środków nasz powiat otrzymał promesę na kwotę 1.612.363,00 złotych. Jest to maksymalna ilość środków finansowych, na które nasz powiat może liczyć w ramach tego funduszu.

Kwota ta została wyliczona na podstawie jednolitego algorytmu, który zastosowano do określenia kwot należnych z funduszu dla wszystkich samorządów w kraju.

Druga regulacja dotyczyła zmiany Uchwały z dnia 27 marca br. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasadach ich zbywania i wykupu. Ma to związek z podjęciem wcześniejszej uchwały. W przypadku uzyskania dofinansowania na zadania majątkowe realizowane przez nasz samorząd, środki własne powiatu (zaangażowane jako wkład z dochodów jednostki w ramach zadań finansowych z innych środków zewnętrznych), zostaną przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji. Zmniejszenie zadłużenia z roku 2021 spowoduje zwiększenie możliwości inwestycyjnych w kolejnym roku budżetowym oraz pozytywnie wpłynie na indywidualny wskaźnik zadłużenia. 

Przyjęto również zmianę uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2020 rok.  Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne tj. przebudowa drogi powiatowej w Zapuście, na długości 890 metrów oraz osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański.  Zadanie to będzie polegało na wymianie oświetlenia na oszczędne energetycznie w wybranych siedzibach jednostek organizacyjnych powiatu jak i w samym budynku starostwa.

Niezbędnik