Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Kolejne pół miliona dla lubańskiego szpitala

16-07-2020

Samorząd województwa uruchamia kolejny etap wsparcia finansowego w związku z epidemią koronawirusa. Tym razem pomoc trafi do Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu. Maksymalna kwota grantu dla powiatu lubańskiego to 538 848,00 złotych.

Środki te posłużą do zakupu sprzętu medycznego m.in. defibrylatora z wyposażeniem, echokardiografu, łóżek (w tym łóżka OIOM wraz z materacem), respiratora, wózków do transportu pacjentów, samobieżnej maszyny do czyszczenia powierzchni szpitalnych, kardiomonitorów oraz aparatów do EKG.

- Systematycznie poszerzamy zakres pomocy na walkę z epidemią. Najważniejsza jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców Dolnego Śląska. Tym razem wspieramy jednostki niepodlegające bezpośrednio samorządowi województwa, czyli szpitale powiatowe i Domy Pomocy Społecznej  – informuje marszałek Cezary Przybylski.

Źródłem wsparcia są w większości fundusze unijne, a pozwoli ono na zakup m.in. środków ochrony indywidualnej i sprzętu niezbędnego do walki z epidemią.

- Wielkie słowa uznania kieruję w stronę Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jak wiemy, w tym trudnym czasie uwaga wszystkich koncertuje się głównie na szpitalach zakaźnych. Cieszy fakt, że władze naszego województwa dostrzegają potrzebę wsparcia mniejszych, powiatowych szpitali, działających na terenie gmin i powiatów. Jest to ogromne wsparcie za które bardzo serdecznie dziękuję – podkreśla starosta Walery Czarnecki.

Grant przyznawany jest w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Niezbędnik