Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Kolejne środki na powiatowe inwestycje

26-04-2021

Ponad cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych pozyskał Powiat Lubański z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te wydatkowane zostaną m. in. na remont drogi powiatowej biegnącej przez Pisarzowice.

Na remont tej drogi Powiat Lubański pozyskał ponad dwa miliony trzysta siedem tysięcy złotych. Pozostałe środki w kwocie przekraczającej milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych pochodzić będą z budżetu powiatu. Jest to inwestycja za ponad 3 mln złotych, a procedura przetargowa już ruszyła. 

Przebudowa nawierzchni poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu samochodowego. Nowa nawierzchnia oraz przebudowa istniejących elementów pasa drogowego, poprawią także komfort ruchu oraz estetykę drogi prowadzącej z Pisarzowic do Nowej Karczmy. To ważna droga dla powiatu, a przede wszystkim dla mieszkańców Pisarzowic. Radni wyrazili zgodę na realizację tej inwestycji. Jeszcze w tym roku droga ta oddana zostanie do użytku.

W ramach tych środków milion dwieście tysięcy złotych przeznaczone zostało na zakup nowego aparatu rentgenowskiego dla Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu.

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowane zostały również na kompleksową przebudowę 670-metrowego odcinka drogi w ciągu ulic Słowackiego i Kopernika w Lubaniu, a pozyskane środki w kwocie przekraczającej milion sześćset tysięcy złotych pozwoliły na jej sfinalizowanie. W tych ramach przebudowano również sieci kanalizacyjne, części sieci wodociągowych oraz gazowych. Prace te wykonało Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Polska Spółka Gazownicza.

To znakomita wiadomość. Ponad cztery miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kolejny dowód naszej konsekwencji i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji, które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański

Reszta kwoty przeznaczona została na realizację projektu pt. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych, pozwalających odbiorcom na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. Starostwo lubańskie pozyskało na ten cel milion dziewięćset tysięcy złotych.

Niezbędnik