Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Kolejne stypendia przyznane

14-10-2020

Minął już rok od czasu rozpoczęcia projektu „Zawodowo i profesjonalnie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, skierowanego do uczniów i nauczycieli trzech placówek kształcenia zawodowego powiatu lubańskiego:

  • Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,
  • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adma Mickiewicza w Lubaniu
  • oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu.

W projekcie biorą udział uczniowie technikum kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy / technik reklamy, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych.

Młodzież między innymi realizuje płatne staże zawodowe w nowoczesnych przedsiębiorstwach wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i sprzęt, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z branżowych języków obcych, w konsultacjach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, szkoleniach z zakresu tworzenia stron internetowych, w kursie prawa jazdy kat. B oraz w warsztatach z rozwijania kompetencji kluczowych. Z kolei nauczyciele do chwili obecnej doskonalili swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe podczas szkoleń organizowanych w ramach powiatowej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.

W ubiegłym roku szkolnym 39 najzdolniejszych zawodowo uczniów technikum (w ZSZiO im. KZL – 22, ZSP im. AM – 11, ZSE-M – 6) otrzymało stypendia – każde o łącznej wysokości 11 000 zł., wypłacane w miesięcznych ratach po 1.000 zł.

We wrześniu 2020 r. przeprowadzono rekrutację do kolejnej edycji programu stypendialnego. O stypendium ubiegali się uczniowie, którzy spełnili takie kryteria jak m.in.: wysoka średnia ocen z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów zawodowych, dodatkowe osiągnięcia/udział w konkursach, olimpiadach z przedmiotów zawodowych, wysoka frekwencja w ostatnim zakończonym okresie klasyfikacyjnym, inne dodatkowe osiągnięcia, aktywności, udział w stażach u pracodawcy (lub deklaracja udziału), uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela wybranego/wybranych przedmiotu/ów zawodowych.

Komisja rekrutacyjna wyłoniła kolejną grupę 39 stypendystów. Stypendium naukowe w wysokości 11 000 zł, płatne w 11 miesięcznych ratach przyznano kolejnej grupie 39 uczniów: 23 uczniom technikum z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, 10 uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza i 6 uczniom z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Lubaniu. Walery Czarnecki Starosta Lubański podpisał decyzje przyznające stypendia i przekazał uczniom wszystkim stypendystom serdecznie gratulacje. Dyrektorzy szkół wręczyli decyzje swoim uczniom.

Młodzież, która otrzymała stypendium, to w większości uczestnicy staży zawodowych i innych form wsparcia służących podnoszeniu umiejętności praktycznych, rozwojowi kompetencji zawodowych, językowych i innych przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie, realizując działania projektowe, wykorzystują innowacyjne technologie branżowe i informatyczne, co wpływa na wzrost ich umiejętności praktycznych w zawodach, w których się kształcą. Program stypendialny dedykowany najzdolniejszym z pewnością pozwoli na rozwój pasji, zainteresowań, sprawności i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku pracy i wspomoże uczniów w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

– Wielu z nas, stypendystów, przekonało się, że uczyć się naprawdę warto, bo to zwiększa szanse na lepszą przyszłość i dobrą pracę – przekonuje uczennica 4 klasy, kształcąca się w zawodzie technik logistyk, i dodaje z uśmiechem, że sama się przekonała, iż „na dobrych ocenach można nieźle zarobić”.

– Bardzo się cieszę, że udało mi się zakwalifikować do programu stypendialnego. To dla mnie nagroda za naprawdę ciężką pracę, szczególnie w czasie wiosennym, kiedy obowiązywało nauczanie zdalne. Na naukę poświęcałem znacznie więcej czasu i wymagało to ode mnie dużej samodyscypliny – dodaje kolega z tej samej klasy.

Nie udało mi się w ubiegłym roku otrzymać stypendium Starosty Lubańskiego, bo miałem odrobinę słabsze oceny z przedmiotów ogólnokształcących – mówi uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk – bardzo dobrze, że powstał program stypendialny w ramach tego projektu, który jest skierowany do uczniów technikum.

Należy dodać, że w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” stypendium otrzymało łącznie 78 uczniów po 11.000 zł. na ogólną kwotę wynoszącą 858.000 zł.

Wszystkim naszym najzdolniejszym serdecznie gratulujemy.

Niezbędnik