Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Kompetencje 4.0

03-03-2021

Kompetencje 4.0 

Powiat Lubański realizuje kolejny projekt. Uczestnicy projektu tworzą „fikcyjne firmy” w ramach własnej działalności produkcyjnej lub świadczenia usług.

Partner Wiodący projektu

Powiatowa Izba Gospodarcza Liberec (Okresní hospodářská komora Liberec)

Partnerzy projektu 

Polscy partnerzy:

 • Powiat Lwówecki
 • Powiat Zgorzelecki
 • Powiat Lubański
 • Województwo Dolnośląskie

Czescy partnerzy:

 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice – Średnia Szkoła Przemysłowa Kamieniarska i Rzeźbiarska
 • Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec – Średnia Szkoła Przemysłowa Maszynowa i Elektrotechniczna i Pomaturalna Szkoła Zawodowa
 • Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou – Pomaturalna Szkoła Zawodowa Handlu Międzynarodowego i Szkoła Handlowa
 • Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov – Policealna Medyczna Szkoła Zawodowa, Średnia Szkoła Medyczna i Szkoła Handlowa
 • Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola – Czeska Akademia Leśna Trutnov – szkoła średnia i pomaturalna szkoła zawodowa

Termin realizacji projektu: 1 sierpnia 2020 – 31 lipca 2022

Działaniami projektu z terenu Powiatu Lubańskiego zostaną objęte:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
 • Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu

Program kształcenia będzie podzielony na logicznie nawiązujące do siebie moduły:

 1. KOMPETENCJE 4.0 DLA DANEGO ZAWODU
 2. NOWE TECHNOLOGIE W ZAWODACH
 3. BIEGŁOŚĆ FINANSOWA, USTAWODAWSTWO I HANDEL ZAGRANICZNY
 4. ETYKIETA HANDLOWA I PRACOWNICZA ORAZ KULTURA FIRMOWA
 5. ZMIANY NA RYNKU W ZWIĄZKU Z PRZEMYSŁEM 4.0

Końcowy egzamin sprawdzający kompetencje pozwoli uczestnikom na uzyskanie certyfikatu ABSOLWENT DLA PRZEMYSŁU 4.0.

Każda szkoła w ramach działań projektu będzie wyposażona w PROFESJONALNĄ PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ.

Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności absolwentów przy wejściu na zmieniający się rynek pracy, dzięki technologiom cyfrowym, świadomości informacyjnej o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach rynku pracy po drugiej stronie granicy. nauka podstaw języka czeskiego i języka polskiego.

Projekt znacząco przyczyni się do zrealizowania konkretnego celu osi priorytetowej 3, czyli wzrostu zatrudnienia po obu stronach granicy.

Projekt zakłada również wsparcie dla nauczycieli, w ramach projektu powstanie m.in. dwujęzyczny podręcznik dla nauczycieli KOMPETENCJE 4.0 W ŚRODOWISKU FIRMOWYM, który będzie uzupełnieniem programu nauczania o nowe kompetencje, które przynosi Przemysł 4.0.

Więcej informacji:

Projekt pod nazwą:  „Kompetencje 4.0” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A. Republika Czeska-Polska ze środków Uni Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędnik