Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

KOMUNIKAT

17-03-2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Starostwo Powiatowe w Lubaniu od poniedziałku (16.03 br.) do odwołania wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu, aby przeciwdziałać możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Obsługa Interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

  • osobiście poprzez złożenie dokumentacji w przeniesionym Punkcie Obsługi Interesanta (parter budynku przy wejściu głównym) zlokalizowanym po punkcie kasowym banku,
  • telefonicznie,
  • elektronicznie poprzez wykorzystanie platformy ePUAP,
  • w drodze korespondencyjnej.

Zalecamy:

  • korzystanie z procedur oraz druków i formularzy zamieszczonych w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu, zakładka karty usług (np. Wydział Komunikacji i Drogownictwa: zbycie lub nabycie pojazdu),
  • przedkładać kompletną dokumentację wraz z dowodem opłaty,
  • podać numer telefonu celem umożliwienia kontaktu,
  • korzystać z telefonów do właściwych merytorycznie wydziałów wskazanych w BIP,
  • korzystać z informacji telefonicznej POI tel. 75 64 64 338 oraz fax. 75 64 64 321,
  • korzystać ze środków komunikacji elektronicznej.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu można wejść jedynie przez główne drzwi od ulicy Mickiewicza. 

Zwracamy się z prośbą o korzystanie z usług urzędu w niezbędnym zakresie. 

Z racji przyjętych środków zapobiegawczych wskazany sposób obsługi obowiązuje do czasu odwołania.  

Niezbędnik