Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

KOMUNIKAT

25-03-2020

Szanowni Państwo
Radni Rady Powiatu Lubańskiego

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) odwołuję zaplanowaną na dzień 26 marca 2020 roku sesję Rady Powiatu Lubańskiego oraz posiedzenia komisji stałych.

Halina Białoń 

Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego

Niezbędnik