Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Lepsza infrastruktura drogowa

07-11-2016

W przyszłym roku, podobnie jak w tym, na dogach w powiecie sporo będzie się działo. W planach są m. in. modernizacja drogi z Platerówki przez Leśną do Świecia, przejścia dla pieszych, sygnalizacje i chodniki. Tylko w tym roku niemal 3 miliony 200 tysięcy złotych powiat wydatkował na inwestycje drogowe z czego kwota przekraczająca 2 miliony 800 tysięcy złotych pochodziła ze środków zewnętrznych. Za te pieniądze wyremontowano blisko 7 kilometrów dróg w powiecie lubańskim.

Duże inwestycje drogowe

Na powiatowych drogach, ciągle trwają duże remonty i przebudowy realizowane przez powiat lubański. Powiat konsekwentnie realizuje inwestycje infrastrukturalne.  Priorytetem tegorocznego budżetu jest nadal troska o poprawę infrastruktury drogowej  oraz polepszenie bezpieczeństwa życia mieszkańców powiatu.

W tym roku zakończona została przebudowa drogi powiatowej w Rudzicy. Zakres prac obejmował odcinek o długości 4,3 kilometra. W ramach przebudowy, na przedmiotowym odcinku drogi ułożona została nowa nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami do posesji. Zmodernizowanych zostało 48 przepustów, uwzględniając regulację istniejących urządzeń w pasie drogowym jak również ułożone zostaną ścieki rzędowe z kostki kamiennej na długości 1,2 kilometra oraz 116 metrów barier energochłonnych. Koszt całej inwestycji to kwota przekraczająca 1 milion 545 tysięcy złotych.
Na mocy porozumienia z  samorządem województwa, w sprawie remontu dróg zmodernizowano 3 odcinki dróg wojewódzkich na terenie powiatu. Drogi te wymagały pilnego remontu.

Kwota miliona złotych przeznaczona została na modernizację trzech odcinków dróg o łącznej długości blisko 2,5 kilometra. W ramach tych środków wyremontowany został odcinek łączący Lubań z Zarębą.

Ponadto zmodernizowano kilometrowy odcinek drogi wyjazdowej z Lubania w kierunku Leśnej (od przejazdu kolejowego do granicy miejscowości Kościelnik).

Przebudowany zostanie również odcinek drogi 357, łączącej Lubań z Nowogrodźcem -  odcinek drogi w miejscowości Nawojów. Zostanie on odnowiony w określonym  standardzie, łącznie z barierami energochłonnymi oraz chodnikiem. Inwestycja ta, podobnie jak dwie poprzednie realizowane są dzięki wsparciu Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego.

Jeszcze w tym roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Podwale, Ratuszowej i Zgorzeleckiej w formule ,,Zaprojektuj i Zbuduj” z realizacją zadnia na przyszły rok. Podstawą tego postępowania jest przedstawienie oferentom planu funkcjonalno-użytkowego na podstawie, którego oferenci sporządzają ofertę przetargową.

Budujemy mosty

Trwa odbudowa pięciu mostów, które modernizowane są w Jałowcu oraz Grabiszycach. Pieniądze na realizację tego zadania pozyskano z budżetu państwa. Zakres robót uwzględniał będzie remont mostów wraz z wymianą nawierzchni oraz barier mostowych.

Modernizacja mostów polegała będzie w głównej mierze na remoncie konstrukcji płyty nośnej, przebudowie przyczółków i murów oporowych z kamienia. W ramach modernizacji wykonane zostaną również oporniki betonowe, umocnienia brzegów i dna potoków kamieniem.

- Środki na realizację tego zadania, podobnie jak w przypadku dwóch zmodernizowanych mostów w Jałowcu pozyskano z budżetu państwa. Zadania w całości realizowane są z dotacji – podkreśla Walery Czarnecki.

3 planowane inwestycje

W przeciągu dwóch najbliższych lat zmodernizowane zostaną drogi w Leśnej, Świeradowie-Zdroju oraz Platerówce. Wszystko to za sprawą projektu, którego głównym założeniem jest ułatwienie komunikacji pomiędzy Polską, a Czechami.

Projekt modernizacji dróg wojewódzkich  ma zostać zrealizowany dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej, realizowanym w partnerskie z krajem Libereckim.

- Już wiemy, że jeżeli wszystko zakończy się pomyślnie, zmodernizowane zostaną m.in. drogi z Platerówki przez Leśną do Świecia i dalej w kierunku Gryfowa Śląskiego oraz z Krobicy do Czerniawy. Przewidywana wartość projektu wyniesie ok. 10 mln euro. Długość dróg przewidzianych do modernizacji w ramach projektu to blisko 42 kilometrów – mówi starosta lubański Walery Czarnecki.

W przyszłym roku sporo zmian czeka nas  na mostach i mniejszych ulicach. Odbudowana zostanie ulica Wrocławska, stanowiąca wyjazd z Lubania w kierunku Nowogrodźca

- Otrzymaliśmy informację, że w przyszłym roku temat tej inwestycji znajdzie finansowanie w budżecie województwa dolnośląskiego Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość. Modernizacja tej ulicy realizowana będzie przy współudziale środków finansowych z budżetu Miasta Lubania oraz Powiatu Lubańskiego – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

W ramach prac na tym odcinku odnowione zostaną chodniki po obu stronach oraz  jezdnia wraz z odwodnieniem w ciągu drogi. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu pn. ,,Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich” i będzie finansowane w formule 50/25/25. Połowę środków zapewni Urząd Marszałkowski a druga część sfinansowana zostanie, po połowie z budżetu powiatu oraz miasta.

Dzięki staraniom Walerego Czarneckiego, starosty lubańskiego zmodernizowany zostanie ponad 3 kilometrowy odcinek drogi powiatowej prowadzącej z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Szacowana wartość inwestycji przekracza 4 miliony złotych, z czego ponad połowę pokryje dotacja. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach zadania pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt złożony przez powiat został wysoko oceniony, bo na 34 miejscu z 183 złożonych projektów.

Niezbędnik