Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Listopadowe obrady w powiecie

12-12-2019

Reforma oświaty to duże wyzwanie dla samorządów oraz szkół. Wiadomo już jakie działania w związku z wygaszeniem gimnazjów podjął samorząd powiatowy oraz znajdujące się na jego terenie miasta i gminy. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Lubańskiego podjęto uchwały stwierdzające przekształcenie szkół ponadgimnazjalnych w ponadpodstawowe.

Informację o stanie oświaty przedstawił Konrad Rowiński, wicestarosta lubański. Jak pamiętamy, ustrój szkolny z poprzedniego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej został przekształcony.

Teraz struktura szkolnictwa obejmuje - 8-letnią szkołę podstawową (w tym specjalną), 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia oraz 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym .

Przypomnijmy, że w tym roku szkolnym w pierwszych klasach liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczęła młodzież kończąca trzecią klasę gimnazjum i ta po ósmej klasie szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkały się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej. Obie grupy uczniów realizują jednak odrębne programy nauczania.

Podczas sesji kluczyki do nowego pojazdu symbolicznie przekazali nadkom. Piotrowi Pietrykowskiemu, zastępcy komendanta powiatowego policji – Walery Czarnecki, starosta lubański wraz z Haliną Białoń, Przewodniczącą Rady Powiatu.

Policjanci z wydziałów ruchu drogowego otrzymali kolejny samochód. Po Oplu czas na Hyundaia. Tym razem jest to oznakowany radiowóz  Hyundai i30 Wagon, który już trafił na drogi naszego powiatu.

Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Lubańskiego nadkom. Piotr Pietrykowski podziękował samorządowcom za wsparcie, które zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Pojazd wykorzystywany jest w służbie patrolowo-interwencyjnej i wspomaga pracę lubańskich funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu wzbogaciła się o nowy radiowóz, którego zakup współfinansował Powiat Lubański. Zakup samochodu dofinansował w połowie powiat, resztę pokryła Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Wtedy był to Opel Astra z dynamicznym silnikiem benzynowym o pojemności 1600 cm sześciennych.

Niezbędnik