Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Lubański szpital znalazł się w sieci

30-06-2017

NFZ opublikował listę szpitali włączonych do sieci. Zgodnie z zapowiedzią 27 czerwca, dolnośląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, ogłosił listę szpitali, które weszły to tzw. sieci szpitali. Na liście znalazł się lubański szpital, jako placówka II stopnia.

Oznacza to, że Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu będzie miało zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia a chorzy będą mogli dalej leczyć się tam za darmo. Wykazy te będą obowiązywały od 1 października tego roku do 30 czerwca 2021 r.

Placówki, które znajdą się w sieci, zostały podzielone na sześć różnych poziomów tzw. systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. W większości województw najliczniejszą grupę stanowią szpitale pierwszego stopnia.

W naszym województwie do placówek II stopnia zakwalifikowanych zostało jedynie siedem szpitali – Zgorzelec, Świdnica, Lubin, Lubań, Legnica, Kłodzko oraz Kamienna Góra.

Szpitale I stopnia oferują świadczenia z co najmniej dwóch profili podstawowych: chirurgii ogólnej, interny, położnictwa i neonatologii, pediatrię. II stopień – to placówki w których jest anestezjologia i intensywna terapia i udzielane są świadczenia na co najmniej sześciu oddziałach. W tej grupie znalazł się nasz szpital. Szpitale III stopnia, to szpitale, które oferują największy zakres lecznictwa. Do osobnej kategorii zakwalifikowano szpitale onkologiczne i pulmonologiczne.

Ogłoszone we wtorek wykazy szpitali sieciowych zostaną jeszcze do 26 września uzupełnione o placówki, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów leczniczych. Zakwalifikowanie szpitala do sieci oznacza, że będzie miał na kilka lat zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z NFZ.

Do sieci nie weszły 33 placówki z terenu województwa. Które szpitale z Dolnośląskiego są w sieci i będą leczyć pacjentów za darmo? Poniżej publikujemy listę 39 placówek, które zakwalifikowały się do sieci szpitali.

Niezbędnik