Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Matura 2020 w Powiecie Lubańskim

21-08-2020

Matura 2020 była szczególna. Przeprowadzano ją w reżimie sanitarnym, w czerwcu, a nie jak zwykle w maju. Do tego przygotowania też wyglądały inaczej niż zazwyczaj, bo maturzyści do szkoły poszli po raz ostatni 12 marca, więc do końca edukacji w liceach i technikach uczyli się zdalnie.

Maturę w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Lubański zdało 72 procent, tyle również wyniosła średnia zdawalność w województwie dolnośląskim. Najlepsze wyniki z egzaminu dojrzałości zdobyli Abiturienci z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Zdawalność wśród uczniów liceum ogólnokształcącego tej szkoły wyniosła aż 85 procent (dla województwa dolnośląskiego 81 procent), a wśród uczniów technikum 79 procent (województwo dolnośląskie 56 procent).

Wyniki maturzystów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, wyniosły – w liceum 39 procent, a w technikum 53 procent. Przypomnijmy, że w związku z epidemią COVID-19 od 12 marca w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został później kilka razy wydłużony: do 10 kwietnia, do 26 kwietnia, do 24 maja, do 7 czerwca i do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej.

Uczniowie technikum z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu uzyskali 60 procent zdawalności egzaminu dojrzałości. Egzaminy maturalne zaczęły się 8 czerwca. Trwały do 29 czerwca. Przeprowadzono tylko egzaminy pisemne. Zdecydowano też, że nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych.

Tak jak w latach ubiegłych także w tym rok maturzysta musiał przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Były one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

Wyniki matur w powiatach sąsiednich przedstawiają się następująco: Powiat Zgorzelecki - 70 procent (licea - 73 procent, technika - 65 procent), Powiat Bolesławiecki - 69 procent (licea - 77 procent, technika - 63 procent), Powiat Lwówecki - 60 procent (licea - 67 procent, technika - 45 procent).

Pełne, zbiorcze wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym i poprawkowym, będą udostępnione 30 września 2020 r.

Więcej informacji o wynikach tegorocznego egzaminu na stronie cke.gov.pl oraz oke.wroc.pl.

Niezbędnik