Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Miliony na inwestycje

04-02-2016
Miliony na inwestycje
Priorytetem zeszłorocznego budżetu była troska o poprawę infrastruktury drogowej oraz polepszenie...
Miliony na inwestycje
Priorytetem zeszłorocznego budżetu była troska o poprawę infrastruktury drogowej oraz polepszenie...
Miliony na inwestycje
Priorytetem zeszłorocznego budżetu była troska o poprawę infrastruktury drogowej oraz polepszenie...

Powiat konsekwentnie realizuje inwestycje infrastrukturalne.  Priorytetem zeszłorocznego budżetu była troska o poprawę infrastruktury drogowej  oraz polepszenie standardu życia mieszkańców powiatu. Niemal 9 milionów 976 tysięcy złotych powiat wydatkował na  inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne. Za te pieniądze zrealizowano 22 zadania inwestycyjne i 15 zadań remontowych.

Na poprawę infrastruktury drogowej samorząd przeznaczył aż 7 milionów 571 tysięcy złotych z czego kwota 6 milionów 300 tysięcy złotych pochodziła ze środków zewnętrznych. Nowe nawierzchnie asfaltowe, przebudowane chodniki i pobocza uzyskała droga z Lubania przez Przylasek do Zalipia. Łączna długość tej inwestycji to 13 kilometrów 125 metrów wraz z ponad 100 zjazdami i chodnikiem o długości 400 m.

W zeszłym roku przebudowano również drogę w Mściszowie do granicy powiatu o długości 600 metrów, most w Stankowicach, Aleję Kombatantów w Lubaniu wraz z chodnikami oraz ulicę Wesołą w Zarębie wraz z chodnikiem.

Ponadto odbudowano po obu stronach urządzenia odwadniające drogę powiatową z Olszyny do Grodnicy na długości 870 metrów. Daje to w sumie ponad 15 kilometrów dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 1 kilometr 200 metrów chodników o powierzchni 2760 m kw. oraz jeden most.

Gwoli przypomnienia, po zsumowaniu wydatków z ostatnich pięciu lat na infrastrukturę drogową wydatkowano aż 46,77 mln zł, za które wyremontowanych zostało ponad 105 km dróg, 13 mostów, kilkaset przepustów, ponad 150 km rowów odwadniających, wiele kilometrów chodników.

Największą pozycją remontową była odbudowa rowów odwadniających zniszczonych przez powodzie w gminach Olszyna i Lubań na kwotę 1 miliona 300 tysięcy złotych.

W 2015 roku zakupiono nowy sprzęt do szpitala w tym kolonoskop, kardiomonitory, usg, respirator oraz szereg innych urządzeń. Możliwe to było dzięki m. in. zwiększeniu przez powiat kapitału zakładowego szpitala  o 300 tysięcy złotych. Wartość zakupionego sprzętu to kwota przekraczająca  milion złotych.

Zakupiono również oprogramowanie i sprzęt do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów i danych urzędu. Wszystko to za sprawą funduszy zewnętrznych.  Otrzymano również środki na stworzenie nowej strony internetowej powiatu. Na realizację tego zadania powiat lubański otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Uruchomiono również aplikację mobilną MOBIS dostępną na telefony z systemem Android i iOS. Aplikacja jest narzędziem do przekazywania praktycznych informacji dla mieszkańców powiatu. Na informatyzację wydatkowano kwotę 168 tysięcy złotych.

Kwotę 147 tysięcy złotych przeznaczono na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu, Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz przyziemia Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju.

Inwestycje w dziale oświata i opieka to kwota 260 tysięcy złotych. Na remonty w jednostkach organizacyjnych powiatu i bieżące działania związane z poprawą ich funkcjonowania wydano 150 tysięcy złotych. W ramach tych środków wyremontowano m. in. pracownię gastronomiczną oraz małą salę gimnastyczną  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Niezbędnik