Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Mimo trudów pandemii nie zwalniamy tempa

23-12-2020

Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 stało się nową rzeczywistością zarówno obywateli jak i jednostek samorządu terytorialnego. Codzienna praca stała się niecodzienna - nowe warunki, w których przyszło funkcjonować samorządom, przysparzają mnóstwa wątpliwości i trudności. Powiat Lubański jednak nie zwalnia tempa.

Rada powiatu lubańskiego przekazała 1.5 mln zł Łużyckiemu Centrum Medycznemu (ŁCM). Dodatkowe 100 tys. zł zostało przekazane przez zarząd powiatu i starostę Walerego Czarneckiego na zakup urządzeń do natleniania płuc oraz testy na obecność koronawirusa o wartości 10 tys. zł. Ponadto wymieniono kolejną windę w tymże szpitalu.

- Mimo trudów pandemii staramy się iść do przodu, nie zwalniać tempa i nie zapominać o żadnej z podległych nam spraw – zapewnia starosta Walery Czarnecki.

Elektronicznie.

Mimo pandemii, to kolejny rok powiatu lubańskiego, w którym realizuje się inwestycje za pieniądze pozyskane z zewnątrz np. zakup laptopów, urządzeń multimedialnych i internetu dla uczniów i nauczycieli za ponad 2 mln zł. W sumie zakupiono 220 laptopów, 90 komputerów PC, 3 drukarki wielofunkcyjne, 3 drukarki3D, 15 drukarek do kodów, 15 czytników do kodów, macierz dyskową, 6 monitorów interaktywnych, 2 niszczarki, 9 projektorów multimedialnych, serwer, 15 skanerów, 102 pary słuchawek, 2 szafy do przechowywania laptopów, 5 telewizorów, uczniowski zestaw do robotyki, 12 urządzeń wielofunkcyjnych, VPN pomiędzy jednostkami a starostwem, 2 zestawy do sublimacji oraz dwa zestawy głośników. Większość w/w zakupów przekazano szkołom.

W 2020 r. starosta uruchomił w urzędzie „system kolejkowy”. Jego wdrożenie wpłynie na poprawę jakość obsługi mieszkańców i uporządkuje kolejkę osób oczekujących na załatwienie swoich spraw,  z których ogromna ich ilość jest już realizowana zdalnie.

Wszystko to za sprawą projektu pt. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych, pozwalających odbiorcom na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. Starostwo lubańskie pozyskało na ten cel 1.9 mln zł. Zadaniem systemu jest ustalenie kolejności obsługi każdego klienta w wybranej grupie spraw, a następnie zaproszenie go do odpowiedniego pokoju i stanowiska poprzez wyświetlenie numeru i nadanie komunikatu głosowego.

Starostwo uruchamia również nowe narzędzie – Portal Elektronicznego Urzędu, za pomocą którego bez konieczności wchodzenia do urzędu załatwimy swoje sprawy. Ich katalog, realizowany przez poszczególne wydziały powiatu w całości lub w części elektronicznie, znajduje się na stronie internetowej https://cu.spluban.nv.pl/.

Prawie 4 mln zł na drogi.

Priorytetem powiatu jest troska o poprawę infrastruktury drogowej oraz polepszenie bezpieczeństwa życia mieszkańców. W tym roku zakończono kompleksową przebudowę 670-metrowego odcinka drogi w ciągu ulic Słowackiego i Kopernika w Lubaniu. Na modernizację i przebudowę głównej arterii mieszkańcy czekali ćwierć wieku. Wartość inwestycji to blisko 2,6 mln zł. W tych ramach przebudowano również sieci kanalizacyjne, części sieci wodociągowych oraz gazowych. Prace te wykonało Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Polska Spółka Gazownicza.

- Zadanie było trudne, bo w ciągu tej drogi znajdują się centra handlowe, budynki mieszkalne i cztery placówki oświatowe. Na modernizację zdobyliśmy pieniądze z budżetu państwa m.in. z Funduszu Inwestycji Samorządowych. W ramach tych środków nasz powiat otrzymał promesę na kwotę przekraczającą 1,6 mln zł. Była to maksymalna ilość pieniędzy, na które nasz powiat mógł liczyć w ramach tego funduszu – podkreśla Walery Czarnecki.

W tym roku zakończy się również przebudowa drogi powiatowej w Zapuście za prawie pół mln zł i niemal kilometrowa droga w Pobiednej za ponad 700 tys. zł. Środki na jej realizację pochodzą z budżetu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, a Powiat Lubański występuje jako inwestor zastępczy wcześniej wspomnianej inwestycji. Dodatkowo Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu doposażył swoją flotę sprzętowo-transportową kupując zamiatarkę uliczną, Mercedes Unimog z oprzyrządowaniem. Do powiatowej jednostki trafił również bus – Renault Trafic, który dzięki staraniom starosty został przekazany ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Zakupiony sprzęt już pracuje na naszych drogach. Kupiono też piaskarko - solarkę, pojazd typu „brygadówka” i zagęszczarkę. W sumie zakupy inwestycyjne dla „drogownictwa” to ponad 1,5 mln zł.

UE - wsparcie projektów edukacyjnych.

Powiat Lubański skorzystał również z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na edukację. Najnowszy projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” dotyczący wyposażenia pracowni edukacyjnych w trzech szkołach ponadpodstawowych podległych powiatowi, uzyskał dofinansowanie, jako jeden z pięciu na Dolnym Śląsku w wysokości ponad 3 mln zł.

W ramach kolejnego projektu, tym razem edukującego młodzież szkolną w zakresie biznesu, udało się powiatowi skorzystać z oferty wartej 106 tys. euro. Dzięki temu w placówkach oświatowych powiatu powstały młodzieżowe przedsiębiorstwa uczące nie tylko o podatkach, ale również o rzeczywistych strategiach biznesowych w małej i średniej przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczyło 900 uczniów szkół średnich z Polski i Czech.

Stypendia dla najlepszych.

Projekt „Zawodowo i profesjonalnie” skierowano rok temu do uczniów i nauczycieli trzech placówek kształcenia zawodowego w naszym powiecie - Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adma Mickiewicza oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Stefana Drzewieckiego. Młodzi kształcący się w kilkunastu zawodach realizują płatne staże zawodowe w nowoczesnych przedsiębiorstwach, wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i sprzęt. Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych języków obcych, w konsultacjach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, szkoleniach z zakresu tworzenia stron internetowych, w kursie prawa jazdy kat. B oraz w warsztatach z rozwijania kompetencji kluczowych. Z kolei nauczyciele do chwili obecnej doskonalili swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe podczas szkoleń organizowanych w ramach powiatowej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń. W ramach projektu przyznawane są również stypendia dedykowane najzdolniejszym. Otrzymało je łącznie 78 uczniów (po 11 tys. zł na osobę).

Bezpieczeństwo mieszkańców.

W tym roku nasz powiat wraz z niemieckim Löbau złożył projekt pt. „Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”. To kontynuacja pomysłu z 2017 r. Projekt dobrze oceniono i uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości ponad …1 mln euro. Z tego budżetu doposażone zostaną jednostki straży pożarnej w powiecie i przeprowadzone wspólne ćwiczenia służb pożarniczych. Powiat zakupi m.in. dwie motopompy, zestawy do cyfrowej łączności, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi, wyposażenie i uzbrojenie ochronne dla strażaków oraz lekki samochód z podwójną kabiną z napędem 4x4, który wyposażony zostanie w zbiornik wody. W ramach zaplanowanych działań, odbędą się wspólne ćwiczenia i szkolenia członków młodzieżowych straży pożarnych. Dla najmłodszych strażaków zorganizowany zostanie również obóz szkoleniowy. Zaplanowano także wyposażenie świetlicy OSP w Świeciu (krzesła, stoły, sprzęt multimedialny, laptop, projektor, ekran) oraz tor przeszkód, który posłuży do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla młodzieżówki OSP. Powstanie też 12 automatycznych telemetrycznych stacji hydrologicznych zlokalizowanych na rzekach, potokach oraz zbiornikach wodnych powiatu lubańskiego(Kwisa, Olszówka, Siekierka, Potok Miłoszowski, Bruśnik, zalew Złotnicki i Leśniański).

- System wyposażony będzie w aplikację do zarządzania programem pomiarowym, bazą danych, ich dystrybucją oraz weryfikacją informacji. Serwer systemu ostrzegania przeciwpowodziowego „KWISA” zlokalizowany będzie w siedzibie Starostwa w Lubaniu. Wizualizacja danych pomiarowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową starostwa. Dostęp do odczytów stanów wód będzie posiadał każdy zainteresowany – mówi starosta Czarnecki.

„Pełny bilans „COVID’owego” roku jest przed nami.

- Nie da się, w tych ograniczonych ramach medialnego przekazu, opowiedzieć o wszystkim, czym obecnie zajmuje się rada i zarząd powiatu. W tak nierealnych, wydawałoby się okolicznościach, udaje się nam skutecznie i realnie wspierać te obszary, które tego wymagają. Przyszło nam żyć i działać w trudnych warunkach, ale to nasza praca i obowiązek. Póki co, jak wszyscy, pragnę tego i ja: abyśmy wyszli z tej wirusowej matni i z nadzieją myśleli o tym, co przed nami – podsumowuje Walery Czarnecki, starosta lubański.

Niezbędnik