Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Minimalizowanie uciążliwości kopalni w Grabiszycach

28-11-2017

W Starostwie Lubańskim odbyło się spotkanie, na którym podjęto decyzje mające na celu zmniejszenie uciążliwości transportu kruszyw z kopalni Grabiszyce.

Problem zanieczyszczania Leśnej  przez samochody transportujące urobek z kopalni ciągnie się już wiele lat. Nawarstwia się latem i jesienią, kiedy pył lub błoto w widoczny sposób zanieczyszczają trasy przejazdu. Starania właściciela kopalni o likwidowanie zanieczyszczeń często są skuteczne, ale przy dużym ich natężeniu (choćby teraz) mało widoczne i efektywne.

Władze gminy próbują zmniejszać uciążliwości. Stąd podjęte dawno temu uzgodnienia z kopalnią co do sprzątania przez nią ulic stanowiących trasę dojazdową ciężarówek do bocznicy kolejowej.  Stąd rozmowy z właścicielami posesji leżących przy wyjeździe z kopalni na drogę powiatową. 22.11.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej miało miejsce spotkanie, które było konsekwencją wizji w terenie dnia 17.11.2017 roku, na którym zastanawiano się jak polepszyć stan drogi „kopalnianej” i wyeliminować zalewanie drogi powiatowej oraz zanieczyszczanie jej błotem z tej drogi. Podjęto wtedy decyzję o wyasfaltowaniu lub utwardzeniu w inny sposób odcinka drogi gminnej wzdłuż Szkoły Podstawowej w Smolniku oraz wyeliminowaniu spływu wody na drogę powiatową.

28 bm. podczas rozważania tych kwestii w Starostwie Powiatowym w Lubaniu podjęto kolejne decyzje. Starosta Walery Czarnecki – po zasięgnięciu stosownych opinii – podjął decyzję o wykonaniu do końca przyszłego tygodnia przy styku drogi powiatowej i gminnej dodatkowej studzienki, która ma zbierać i odprowadzać gromadzącą się tam wodę. Druga decyzja starosty to likwidacja  w tym samym terminie leżącego na tym skrzyżowaniu przejścia dla pieszych i przeniesienie go bliżej szkoły.

Paweł Tomczewski, Dyrektor Oddziału Kruszyw Polskich S.A. w Leśnej  zapowiedział podjęcie od zaraz działań zwiększających usuwanie zanieczyszczeń oraz stopniowe kładzenie twardej nawierzchni na odcinku od wjazdu na drogę powiatową do okolic Mauzoleum Wollerów. Powinno to zmniejszyć nanoszenie błota lub pyłu na drogę powiatową i dalej na ulice Leśnej.

Burmistrz Leśnej Mirosław Markiewicz zapowiedział, że jeśli działania te nie poprawią w widoczny sposób sytuacji – niezbędne będzie podjęcie przez Kruszywa  dalszych działań eliminujących uciążliwości. Gmina  będzie wspierać sensowne rozwiązania, na miarę swoich możliwości.

Podjęte działania powinny zmniejszyć uciążliwości związane z funkcjonowaniem kopalni i transportem kruszyw. Czy tak się stanie – zobaczymy.

Źródło - www.lesna.pl

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik