Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Młodzieżowe Targi

18-04-2019

Czy przedsiębiorczości można nauczyć? Jak i po co prowadzić własną działalność i czym się wyróżnić wśród innych firm. To tylko niektóre z pytań, na które próbowali odpowiedzieć sobie uczestnicy I Ritingu Firemek.

Blisko trzydzieści miniprzedsiębiorstw zaprezentowało się podczas Targów, które odbyły się 15 kwietnia w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. To pierwsze targi, które zorganizowane zostały w ramach projektu ,,Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Celem tego wydarzenia była promocja firm tworzonych przez uczniów szkół średnich, ale także wzmacnianie relacji pomiędzy szkolnictwem technicznym a sektorem gospodarczym. W trakcie targów swoje oferty zaprezentowały miniprzedsiębiorstwa, które stworzone zostały przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Euroregionu Nysa po dwóch stronach granic – Polski i Czech. Podczas imprezy uhonorowano również tych najlepszych. Oceniający podkreślili, że jest to jedynie subiektywna ocena, a wszystkie miniprzedsiębiorstwa oraz produkty przez nich stworzone zasługują na uznanie i uwagę.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Projekt swoim  wsparciem obejmie 900 osób - 450 uczniów szkół średnich po czeskiej stronie i 450 uczniów po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

- Dziękujemy wszystkim Wystawcom za udział w tym wydarzeniu. Dzięki Państwu stało się ono szczególną okazją na spotkanie się osób tworzących miniprzedsiębiorstwa po obu stronach granic, a także przestrzenią rozwoju dla wszystkich szukających nowych ścieżek w procesie zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy. – mówił podczas spotkania Walery Czarnecki, starosta lubański.

Podczas tego wydarzenia uczniowie po raz pierwszy mieli możliwość nawiązania współpracy (handel zagraniczny). W ten sposób zostali zmuszeni do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy.

To wydarzenie szczególne, bo na jej zaproszenie do Lubania przyjechała młodzież z trzech powiatów – Lubańskiego ,Zgorzeleckiego oraz Bolesławieckiego jak również Kraju Libereckiego. W auli szkoły wystawili oni stoiska z produktami oraz usługami młodzieżowych mini przedsiębiorstw, które zachwycały.

W uznaniu za szczególne zaangażowanie, entuzjazm i kreatywność w propagowaniu swoich usług i produktów podczas RATINGU FIREMEK, w ramach realizacji projektu „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”, nagrodzeni zostali:

  • Miniprzedsiębiorstwo nr 13 – KRABIT TOOLS (Liberec)

Firma oferująca produkt KT_SBM_01 – segmentową giętarkę do blachy

Opis produktu: solidna, spawana konstrukcja stalowa o rozmiarach 1200x250x350 mm, dysponująca 13 wymiennymi segmentami o różnej szerokości, zaciskanie za pomocą mechanizmu mimośrodowego.

  • Miniprzedsiębiorstwo nr 31 – EDU TECH (Powiat Bolesławiecki)

Firma prowadzi szkolenia z nauki programowania robotów edukacyjnych LEGO, oferując szeroki wachlarz kursów dostosowanych do potrzeb odbiorców na poziomie podstawowym dla początkujących oraz średnio i bardzo zaawansowanym.

Uczestnicy naszych kursów rozwijają swoją wyobraźnię i myślenie przestrzenne poprzez konstruowanie różnego rodzaju robotów LEGO, następnie za pomocą komputera lub smartfonu „ożywiają” te dotychczas martwe i bezwładne konstrukcje, programując je do wykonywania konkretnych działań.

  • Miniprzedsiębiorstwo nr 19 – AGENCJA OPIEKI DOMOWEJ (Turnov)

Usługi z dziedziny opieki pielęgnacyjnej (w ramach profilaktyki pierwotnej pomiar ciśnienia tętniczego, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, profilaktyka syndromu wypalenia), rehabilitacja (masaże), doradztwo społeczne.

Niezbędnik