Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

NARADA ROCZNA LUBAŃSKIEJ POLICJI

22-01-2020

W sali Rajców Starostwa Powiatowego w Lubaniu odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. W naradzie wziął udział Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Tomasz Trawiński, Starosta Lubański Walery Czarnecki, Prokurator Rejonowy w Lubaniu Kamila Wolańska oraz Prokurator Rejonowy w Lwówku Śląskim Marek Śledziona.

Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu nadkomisarz Przemysław Rudzik w swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił wyniki pracy policjantów za ubiegły rok, wskazując jednocześnie na nowe zadania stojące przed policjantami w 2020 roku. Podkreślił istotną  rolę współpracy z władzami samorządowymi oraz wymiaru sprawiedliwości w codziennym funkcjonowaniu lubańskiej jednostki. Po wystąpieniach kierownictwa lubańskiej komendy głos zabrali zaproszeni goście.

Walery Czarnecki podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za codzienny trud, sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w służbie. W dalszej części Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Tomasz Trawiński przedstawił kierunki intensyfikacji działań jednocześnie bardzo dobrze oceniając pracę lubańskich funkcjonariuszy.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik