Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nieodpłatna Pomoc Prawna

25-05-2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Powiat Lubański zawiesza działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą udzielane tylko za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość tj. telefon oraz e-mail.

W związku z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, informujemy iż nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W trakcie trwania epidemii przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu:

  • Poniedziałek: Bernadetta Baszak - e-mail: tel. 572 936 249
  • Wtorek: Sylwia Mikołajczyk – e-mail: tel. 512 186 653
  • Środa, piątek: Jan Raczyński – e-mail: kanc.adw.raczynski@gmail.com tel. 503 070 505
  • Czwartek: Michał Ilnicki – e-mail: tel. 796 451 427

Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Urzędzie Miasta Świeradów– Zdrój, tel. 757816489

  • poniedziałek, czwartek: Stanisław Urbańczyk – e-mail: tel. 602 820 744
  • wtorek: Mariusz Kozioł – e-mail: tel. 606 317 621

Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Obiekcie Gminy Leśna, tel: 515 360 705

  • środa: Mariusz Kozioł – e-mail: tel. 606 317 621
  • piątek: Stanisław Urbańczyk – e-mail: tel.602 820 744

Niezbędnik