Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nowe RTG dla lubańskiego szpitala

22-04-2021

Jak wspominaliśmy, Powiat Lubański pozyskał kwotę 1.188.000,00 złotych. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a wydatkowane zostaną na zakup nowego aparatu rentgenowskiego. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Lubańskiego radni podjęli decyzję w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2021 rok na mocy, której zadanie to zostało wprowadzone do realizacji. To kolejne środki rządowego wsparcia, które trafią do naszego powiatu. Tym razem będą przeznaczone na zakup nowego RTG dla lubańskiego szpitala.

Przypomnijmy, że nowe RTG trafi do Łużyckiego Centrum Medycznego jeszcze w tym roku, a nowoczesny sprzęt ułatwi pracę przede wszystkim specjalistom z pracowni radiologicznej w szpitalu ponieważ poprzedni aparat był już przestarzały i nie nadawał się do dalszej eksploatacji.

Radni procedowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Lubański projektu pn. „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański” w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne w Regionalnym Programie  Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Trzecia regulacja związana była z wyrażeniem zgody na realizację przez Powiat Lubański projektu pn.: „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”.

Niezbędnik