Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nowy komendant lubańskiej policji

08-02-2019

Dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu insp. Norbert Kurenda objął stanowisko Komendanta w Bolesławcu. Pracą lubańskiej jednostki kierował będzie nadkom. Przemysławowi Rudzik.

Walery Czarnecki, starosta lubański dziękując odchodzącemu Komendantowi za służbę oraz za sumienne i profesjonalne wywiązywanie się z zadań i obowiązków służbowych podkreślił, że oceniając lata, kiedy Norbert Kurenda dowodził powiatową formacją, trudno nie zauważyć wielu zmian na lepsze. - Jest to w ogromnej mierze zasługa Twoja oraz Twoich współpracowników, za co serdecznie dziękuję – powiedział starosta.

Insp. Norbert Kurenda służbę w Policji pełni od 24 lat. W trakcie służby zajmował stanowiska kierownicze w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy. Następnie od 2008 roku służbę pełnił w KPP w Lubaniu jako I Zastępca Komendanta Powiatowego, a od października 2016 roku jako Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu.

Walery Czarnecki powitał również nadkom. Przemysława Rudzika, dotychczasowego I Zastępcę Komendanta Powiatowego w Lubaniu, życząc powodzenia i dobrej współpracy z samorządami na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. 

Norbert Kurenda podziękował wszystkim za wspólną, profesjonalną i pełną poświęcenia służbę oraz owocną współpracę. Zapewnił, że lata służby w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu zachowa w pamięci.

Jednym z punktów ostatniej Sesji Rady Powiatu Lubańskiego była również informacja dotycząca kontraktowania lubańskiego szpitala. Z informacji Krzysztofa Konopki, prezesa Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu wynikało, że możemy być spokojni o dalsze kontraktowanie.

Podczas sesji podjęto m. in. uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku oraz wyrażenia zgody na powierzenie zadania Powiatowi Zgorzeleckiemu z zakresu realizacji oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rzecz mieszkańców Powiatu Lubańskiego.

Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Lubański do realizacji programu PFRON pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019. Przegłosowano projekt uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego. Zaakceptowano zmiany uchwały nr I/7/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Lubańskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik