Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nowy samochód do Smolnika

11-02-2020

Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, którego misją jest wspieranie uczestników oraz zwiększanie ich zaradności i samodzielności życiowej oraz ich integracji społecznej.

W siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku, 6 lutego br. odbyło się uroczyste przekazanie 9 - osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich. W przekazaniu uczestniczył Marcin Sokołowski, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, Walery Czarnecki, Starosta Lubański oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Kazimierz Kiljan.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość całkowita nowego pojazdu wyniosła 143.295,00 zł, w  tym wartość dofinansowania ze środków Funduszu to 80.000,00 zł. Pozostała kwota 63.295,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Lubańskiego. Środki na realizację zadania nasz powiat pozyskał w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze likwidacji barier transportowych.

Niezbędnik